Inbjudan till teckning av aktier i Acconeer AB Spridningsemission

Acconeer genomför nu erbjudandet då ytterligare kapital behövs för att kommersialisera produkten, utveckla nästa produktgeneration samt rörelse-kapital,bland annat för att korta ner leveranstiderna till kund. Denna utveckling behövs för att växa och stärka Acconeer i kommersialiseringsfasen och kunna addera produktvarianter till portföljen.

ANVÄNDNING AV LIKVID
Emissionslikviden (cirka 143 MSEK – efter avdrag för emissionsk  ostnader om cirka 7,2 MSEK) planeras att fördelas enligt nedan:

1.    Kommersialisering av produkten (A1): cirka 10-15 %Kundprojekt, säljpersonal och marknadsföring
2.    Forskning och utveckling av A2-hårdvara samt A1/A2-mjukvara: cirka 50-55 %
       Vidareutveckling av mjukvaran och utveckling av generation A2
3.    Rörelsekapital: cirka 30-35 %
       Inköp, lager, montering och produktionstest

Emissionslikviden från överteckningsemissionen (30 MSEK) är avsedd att finansiera ökade investeringar i grundforskningen kring applikationsområden samt för att stärka kommersialiseringsprocessen.

1.    Kommersialisering: cirka 50 %
2.     Forskning och utveckling: cirka 50 %

Villkor i korthet:

Tekningsperiod 15 november - 24 november 2014.

Teckningskurs 25 SEK per aktie.

Acconeer
Teckningstid: 
2017-11-15 till 2017-11-24

För teckning och signering med mobilt BankID:

Teckna med BankID »