Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningsaktier och aktieutdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Spara i Avkastningsportföljen

Starta ett sparande i Avkastningsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

Avkastningsportföljens utveckling

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 07/05 2020: 

Förändringar i portföljen i maj

Avkastningsportföljen inkasserade utdelningar från Axfood, JM och Lundin Energy. Ett fokus på aktier med hög direktavkastning, vilket ofta signalerar att styrelsen ser mer positivt på verksamheten och utsikterna än börsen, fungerar dåligt i dessa tider. Utdelningar ställs in oavsett hur styrelsen ser på läget.

Portföljen innehåller den sämsta aktien, Swedbank, som åkt på en snyting om 4 miljarder kronor från Finansinspektionen, och den bästa, Lundin Energy, som steg 65 procent trots att oljepriset under perioden fallit från låga 25 till fyndiga 21 dollar per fat. Lundin Energy delar ut totalt 1 dollar för 2019 och den första utdelningen på 2,49 kronor skildes av i april. Aktiens direktavkastning ligger på hyfsade 4,3 procent men den utgår nu på grund av osäkerheten om oljepriset.

Coor, H&M, Nobia och Swedbank har skrotat utdelningarna tills vidare. Nykomlingen Bilia har skjutit upp bolagsstämman, men den ska givetvis hållas före sommaren, och utdelningsförslaget som var 5,25 kronor ska begrundas givet läget inför stämman. Bilia är skickliga på service vilket ger bra lönsamhet även i sämre tider.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >

Ökad avkastning med återinvesterad aktieutdelning

Läs mer om ränta på ränta-effektens påverkan din avkastning >