Erbjudande till aktieägare i Axkid AB (publ) gällande Goldcup 26807 ABs (unä Caution Ax Bidco AB) kontanterbjudande

Erbjudandet i sammandrag:

Vederlag: 14,50 kronor kontant för varje Axkid-aktie
Acceptperiod: 16 december 2020 - 15 januari 2021
Beräknad likviddag: 23 januari 2021
Beräknad likviddag efter förlängd acceptperiod: 22 december 2020


Du som har ditt innehav på en depå ska acceptera erbjudandet enligt instruktion från din bank/förvaltare.

Teckningstid: 
2020-12-16 till 2021-01-15

För teckning och signering med mobilt BankID:

Teckna med BankID »