Basportföljen

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i "trygga" tillväxtaktier med god riskspridning enligt Aktiespararnas gyllene regler. 

Spara i Basportföljen

Starta ett sparande i Basportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

Basportföljens utveckling

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 20/02 2020:

Förändringar i portföljen i februari

Basportföljen höll takten med index trots att det säkra sänket Securitas är kvar. Alfa Laval steg med 6 procent och har därmed klättrat snudd på 50 procent sedan inhoppet i augusti. Vi nöjer oss med det och väljer verkstadsjätten Sandvik som ersättare.

Sandviks stålsida är färdig att knoppas av. Det blir positivt för aktien. Det spekuleras på börsen att också gruvdivisionen, som matchar Epiroc, kan komma att knoppas av vilket också skulle gynna aktien även om konjunkturen inledningsvis på året haltar.

Vinnare i detta varv blev Nordea som tillsammans med kollegerna stack iväg från under 2019 nedpressade nivåer. Rapporterna liksom utsikterna fick godkänt.

Peab gjorde ungefär oförändrad omsättning och vinst, 7,10 kronor per aktie, i fjol och utdelningen på 4,20 kronor upprepas. Därtill gladdes aktieägarna av att delar av Peabs fastighetsbestånd ska paketeras och delas ut skattefritt enligt Lex Asea.

Volvos bokslut innehöll också ett glädjeämne i form av en bonusutdelning på 7,50 kronor och därmed totalt 13 kronor och 30 procent mer än i fjol.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Småbolagsportföljen >

Avkastningsportföljen >

Aktiespararnas gyllene regler

1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder - var långsiktig
2. Investera regelbundet
3. Kontrollera riskerna
4. Var försiktig med belåning
5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
6. Gör din egen analys
7. Sätt upp regler för när du ska omplacera