Basportföljen

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i "trygga" tillväxtaktier med god riskspridning enligt Aktiespararnas gyllene regler. 

Spara i Basportföljen

Starta ett sparande i Basportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

Basportföljens utveckling

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 07/05 2020:

Förändringar i portföljen i maj

Basportföljen överpresterade med flera osannolika kurslyft. Stjärnskottet Nibe pinnade på med 52 procent utan viktiga nyheter. Aktien lämnar, sorgligt, till 180,40 kronor. Det är bra betalt för ställt mot fjolårets vinst på 4,31 kronor är p/e-talet 42. Effektiva energilösningar ligger i tiden men 2020 är svårt och även om vi når över 5 kronor 2021 så handlar det om ett p/e-tal på väl över 30.

Strålterapispecialisten Elekta är annorlunda. En vinstvarning i slutet på april sänkte utsikterna för 2019/20 och kommande år men det är inte så illa som aktiekursens nedgång indikerar. Orderböckerna är fulla, leveranser försenas på grund av corona och finanserna är starka. Fjolårsvinsten på 3 kronor upprepas nu och för 2020/21 bör vinsten bli minst 3,50 kronor per aktie vilket ger ett p/e-tal på 24.

Näst bäst gick Kinnevik som efter en svårmotiverad underprestation nu återkommit med en utveckling i linje med index sedan årsskiftet. Att aktien handlas med en substansrabatt på dryga 25 procent trots inriktningen på e-handel och andra digitala tjänster som ligger i tiden och gynnas av beteendeförändringar i coronatider talar för aktien.

Nordea skjuter upp utdelningen på 0,40 euro till efter 1 oktober vilket är i linje med ECB:s rekommendationer. I bankens kvartalsrapport var kreditförlusterna oväntat låga och resultatet därför mycket bra.

Peabs verksamhet är i full gång och nya order trillar in. Med hänsyn till rådande osäkerhet beslutades ändå att först ställa in extrautdelningen i form av aktier i fastighetsbolaget Annehem och därefter också den ordinarie utdelningen på 4,20 kronor. Det är rimligt att tro att det i båda fall handlar om en uppskjutning. Värdena har givetvis inte gått förlorade för aktieägarna utan blir kvar i bolaget. Aktiens handlades till över 100 kronor i februari. Kursfallet sedan dess är överdrivet.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Småbolagsportföljen >

Avkastningsportföljen >

Aktiespararnas gyllene regler

1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder - var långsiktig
2. Investera regelbundet
3. Kontrollera riskerna
4. Var försiktig med belåning
5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
6. Gör din egen analys
7. Sätt upp regler för när du ska omplacera