Blanketter och avtal

Här har vi samlat våra avtalsblanketter, avtalsvillkor och övriga blanketter.

För att öppna depå är det enklast att klicka på "Bli kund" här ovan. Du kan också öppna depå/konto genom att skriva ut, läsa igenom och fylla i det du är intresserad av. Tänk på att du alltid vid depåöppnande måste bifoga blanketten ”Sparprofil” samt bifoga vidimerad ID-kopia på t.ex. körkort eller pass.

Blanketter

Aktieinvest Allmänna villkor för depå och handel

Aktieinvests allmänna villkor för depå och handel fr.o.m. 1/1 2018

Ladda ner

Förhandsinformation om depå och handel

Ladda ner

Information om handel

Information om finansiella risker

Ladda ner

Information about financial risks

Ladda ner

Riktlinjer för bästa orderutförande

Ladda ner

Våra främsta handelsplatser (2019)

Ladda ner

Våra främsta handelsplatser (2018)

Ladda ner

Våra främsta handelsplatser (2017)

Ladda ner

Investeringssparkonto (ISK)

Förhandsinformation ISK

Ladda ner

ISK, minderårig

Ladda ner

ISK, myndig

Ladda ner

ISK Medlem, myndig

Ladda ner

Särskilda villkor ISK

Ladda ner

Aktie- och fonddepå

Aktie- och fonddepå, minderårig

Ladda ner

Aktie- och fonddepå, myndig

Ladda ner

Samägd depå, myndig

Ladda ner

Aktieinvest Fond

Fonddepå, minderårig

Ladda ner

Fonddepå, myndig

Ladda ner

Samägd depå, myndig

Ladda ner

PortföljSpar

Index

Ladda ner

Portföljspar ISK, minderårig

Ladda ner

Portföljspar ISK, myndig

Ladda ner

Portföljspar, minderårig

Ladda ner

Portföljspar, myndig

Ladda ner

Särskilda villkor Portföjspar

Ladda ner

Pension (IPS)

Byte av Pensionsinstitut (IPS) till Aktieinvest

Ladda ner

Pension (IPS), myndig

Ladda ner

Särskilda villkor Pension

Ladda ner

Kapitalförsäkring

Allmänna försäkringsvillkor Danica Pension

Ladda ner

Förhandsinformation om Försäkringsförmedling

Ladda ner

Särskilda villkor Kapitalförsäkring

Ladda ner

Företag

Företag

Ladda ner

Intygande skatt i USA - företag

Ladda ner

Kundkännedom - Sparprofil

Kundkännedom privatperson

Ladda ner

Kundkännedom - ombud privatperson

Ladda ner

Kundkännedom företag - ombud

Ladda ner

Övrigt

Anmälan om uttag/avslut Kapitalförsäkring

Ladda ner

Flytt av aktier och fonder mellan ISK

Ladda ner

Flytt av aktier till Aktieinvest

Ladda ner

Flytt av fonder till Aktieinvest

Ladda ner

Ge bort utdelning i gåva

Anmälan om gåvomottagare av aktieutdelningar i svenska aktier

Ladda ner

Ge bort värdepapper i gåva

Ladda ner

Intygande skatt i USA - fysisk person

Ladda ner

Anmälan av bankkonto/utbetalning

Ladda ner

Intygande skatt i USA - företag

Ladda ner

Månadssparande Portföljspar

Ladda ner

Månadssparande övriga depåer/konton

Ladda ner

Ombudsfullmakt

Ladda ner

PEP

Ladda ner

Miljonärsräknaren

Ladda ner

Kundidentifiering

Ladda ner

Komplettering av skatterättslig hemvist

Ladda ner

Spira

Aktieinvests allmänna villkor för depå och handel fr.o.m. 19/10 2017

Ladda ner

Särskilda villkor ISK

Ladda ner

Förhandsinformation om depå och handel och om ISK

Ladda ner

Information om egenskaper och risker för finansiella instrument

Ladda ner

Riktlinjer för bästa orderutförande

Ladda ner