Inbjudan till teckning av aktier i Crunchfish AB (publ) Spridningsemission

Om du tecknar för mer än 15 000 EUR behöver en PEP-blankett skickas in. Använd blanketten nedan eller via BankID på https://www.aktieinvest.se/pep.
Crunchfish
Teckningstid: 
2016-10-17 till 2016-10-28