Uppköpserbjudande till aktieägarna i DDM Holding AG

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare ska acceptera erbjudandet genom att fylla i och skicka in acceptsedeln, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 CET den 3 maj 2019.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE (DEPÅ)

Förvaltarregistrerade innehavare ska acceptera erbjudandet genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende accept. Detta bör ske i god tid före den 3 maj 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Teckningstid: 
2019-02-05 till 2019-05-03