Tips inför deklarationen

Om du sparar på en traditionell aktiedepå och har sålt aktier under 2019 behöver du deklarera dina affärer 2020. 

Viktiga datum inför deklarationen 2020

  • 17 mars 2020: Inkomstdeklarationen öppnar.
  • 31 mars 2020: Sista dag att godkänna deklarationen digitalt för att få pengar redan i april.
  • 7-8 april 2020: Slutskattebesked och skatteåterbäring till dig som har skaffat en digital brevlåda, godkänt din deklaration och anmält ett bankkonto för utbetalning.
  • 15 april 2020: Alla ska ha fått sin pappersdeklaration.
  • 4 maj 2020: Sista dag att skicka in din inkomstdeklaration till Skatteverket.
  • 9-12 juni 2020: Nu börjar skatteåterbäringen betalas ut till dig som inte fick pengarna i april.

Vill du ha deklarationshjälp?

Hos oss kan du beställa en färdig K4 till deklarationen. Den gör att det blir riktigt enkelt för dig när du har gjort affärer på din aktie- och fonddepå hos oss. Alla transaktioner som ska redovisas till Skatteverket kommer med. Du kan beställa din K4 via vår internettjänstmejl eller telefon 08-5065 1700.

Beställer du din K4 via internet och skriver ut den själv kostar den 99 kr. Om du vill få din K4 hemskickad kostar den 199 kr.

Glöm inte göra en insättning till din depå innan du beställer en K4. Läs mer om hur du gör en insättning >

Har du frågor om din deklaration?

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna inför deklaration.

Kan Aktieinvest hjälpa mig med att deklarera?

Försäljningar av aktier skall deklareras på en K4-blankett. Aktieinvest erbjuder en färdigifylld K4.

Du kan beställa och ladda ner en färdig K4-blankett via vår internettjänst. Du kan även beställa den av vår kundservice på telefonnummer 08-5065 1700.

Vill du inte köpa en K4 kan du använda dig av de kontoutdrag och årssammandrag där årets transaktioner finns med. De finns tillgängliga på din internetdepå men kan också fås hemskickade mot en mindre kostnad.

Jag har flera depåer hos er, måste jag beställa en K4 för varje depå?

Nej, har du flera depåer hos Aktieinvest behöver du endast en K4. Vår K4-tjänst omfattar alla depåer du äger.

Ska jag deklarera åt mitt barn?

Ja, om ni har sålt aktier på barnets depå (om barnet har en traditionellt beskattad aktiedepå). En så kallad K4-blankett ska fyllas i, där man specificerar de aktier som sålts eller lösts in.

Jag saknar anskaffningsvärdet för mitt innehav, hur gör jag?

Som aktieägare ansvarar du själv för uppgifter om anskaffningsvärden. Aktieinvest hjälper dig med detta till hög grad, men trots det kan ibland anskaffningsvärden saknas eller vara felaktiga.

Om du flyttat in aktier från en annan aktör till Aktieinvest, kontaktar du denna aktör för uppgifter om anskaffningsvärden. Du kan därefter lägga in dessa värden på din depå genom inloggning eller genom att posta oss uppgifterna om anskaffningsvärde för de aktier du flyttat in.

Fler vanliga frågor och svar hittar du i vår FAQ:

Till FAQ

Deklaration för traditionell aktiedepå

Om du har sparande på en traditionell aktiedepå och har sålt eller löst in aktier eller andra värdepapper ska du redovisa det i din deklaration året därpå. Det gäller också ett bolag du äger aktier i som har försatts i konkurs.

Vad är det som redovisas på en K4?

Skatteverket vill att du ska redovisa om du gjorde vinst eller förlust på det du sålde 2019. K4 kallas blanketten som du ska lämna in senast den 4 maj (om du inte fått uppskov). Där redovisar du dina värdepappersförsäljningar med inköpspris (omkostnadsbelopp), antal och försäljningssumma vilket på sista raden ger en vinst eller förlust som du ska skatta för. Oavsett om du deklararerar via internet eller skickar in din deklaration med vanlig post har du nytta av vår K4-tjänst.

Kvitta dina vinster mot förluster

Normalt sett kan du kvitta aktievinster mot aktieförluster rakt av om du har aktierna på en traditionell depå. Du kan inte kvitta vinster mot förluster om du sparar på ett investeringssparkonto (ISK). Se exempel nedan:

Du har sålt Aktie A och gjort 8 000 kr i vinst. Du har också sålt Aktie B, fast där gjorde du en förlust på -4 000 kr. Du kan kvitta vinsten mot förlusten, dvs. 8 000 - 4 000 kr och betalar reavinstskatt 30 % på 4 000 kr = 1200 kr i reavinstskatt. Hade du inte sålt något med förlust så hade du betalat vinstskatt, 30 %, på hela vinsten, 8 000 kr, dvs. 2 400 kr i reavinstskatt.

Har du sålt teckningsrätter?

Om du blivit tilldelad teckningsrätter som du sedan sålt räknas hela försäljningsbeloppet som en vinst eftersom anskaffningsvärdet är 0 kr.

Har du aktier som blivit uppköpta, som du fått pengar för istället?

Ja då ska det också tas upp i din deklaration. Läs mer om det på Skatteverkets hemsida.

Samägd aktiedepå

Har du en samägd depå hos oss så redovisar vi var och ens ägarandel till Skatteverket. Du behöver inte räkna ut din ägarandel själv. Beställer du en K4 av oss så är det din procentuella andel som kommer med.

Du slipper deklarera för investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring 

Om du sparar på ett investeringssparkonto (ISK) slipper du arbetet med K4-blanketten inför deklarationen då ett ISK-konto schablonbeskattas (läs mer om ISK). Vi hjälper dig istället med rapporteringen av din schablonintäkt till Skatteverket och den kommer sedan förifylld i din deklaration. 

För en kapitalförsäkring betalar du istället en avkastningsskatt som dras från din depå och kontrolluppgiften förtrycks i din deklaration.

Enklare deklaration

Det kan lätt bli svårt att hålla reda på anskaffningsvärden, reavinster och förluster när man har aktier hos både banken och oss. Om du samlar dina aktier och fonder på din depå hos oss så får du en bra överblick och din deklaration blir mycket enklare. Vi tar hand om allt det praktiska och du behöver inte kontakta banken själv.

Läs mer om inflytt här >

En färdig K4 till din deklaration

K4 till deklarationen

Beställ din K4 via vår internettjänstmejl eller telefon 08-5065 1700!