Information om den föreslagna utdelningen av Electrolux Professional

Electrolux styrelse kommer presentera ett förslag om att dela koncernen i två bolag på en extra bolagsstämma den 21 februari 2020.

Förslaget från styrelsen innebär att koncernen kan komma att delas upp i två bolag: Electrolux för hushållsprodukter och Electrolux Professional för professionella produkter. Förutsatt att den extra bolagsstämman den 21 februari 2020 beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer aktieägarna i Electrolux att få aktier i Electrolux Professional motsvarande sitt innehav i Electrolux.

Anna Lagerberg, på vårt Backoffice, förklarar vad som kommer att hända och hur det påverkar dig som aktieägare i Electrolux.

Förslaget är att Electrolux ska genomföra en utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional, vad innebär det?​

Electrolux kommer, om förslaget röstas igenom på den extra bolagsstämman den 21 februari 2020, att delas upp i två noterade bolag: Electrolux och Electrolux Professional. Du får aktier i Electrolux Professional motsvarande ditt innehav i Electrolux.

Varför genomförs utdelningen av aktierna i Electrolux Professional?​

Electrolux styrelse bedömer att det långsiktiga aktievärdet kommer öka genom att dela upp koncernen i två separata noterade bolag.

Läs mer om beslutet från Electrolux >

Vilka får aktier i Electrolux Professional och måste jag som aktieägare göra något?

Alla som äger aktier i Electrolux på avstämningsdagen som bolaget beslutar om, kommer få en aktie i Electrolux Professional per aktie i Electrolux. För dina A-aktier kommer du få A-aktier och för dina B-aktier kommer du få B-aktier.

Du som aktieägare behöver alltså inte göra något själv utan vi sköter detta åt dig.

När får jag mina Electrolux Professional-aktier på min depå?

Aktierna kommer preliminärt bokas in på din depå den 23 mars 2020.

När noteras Electrolux Professional?

Första dag för handel i Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm planeras till den 23 mars 2020.

Jag månadssparar i Electrolux – vad händer med mitt månadssparande nu?​

Ditt månadssparande fortsätter precis som vanligt att investeras i Electrolux-aktier om du inte själv ändrar det. Vill du även börja månadsspara i Electrolux Professional så får du lägga till den aktien i ditt sparande när den noterats.

Behöver jag betala skatt för utdelningen av de nya aktierna?​

– Nej, enligt den information som bolaget har gått ut med kommer aktieutdelningen i sig inte utlösa någon beskattning.

Istället ska en del av anskaffningsvärdet från dina befintliga Electrolux-aktier flyttas till Electrolux Professional.

När Skatteverket har beslutat hur stor del av anskaffningsvärdet som ska flyttas över till de nya aktierna kommer vi att justera det på din depå. Dessförinnan kommer anskaffningsvärdet för Electrolux Professional-aktierna som du har fått att vara 0 kr. Men det är inget att bli orolig över.

Om du är skatteskriven utanför Sverige rekommenderar vi dig att läsa mer om skattefrågor i prospektet.   

Electrolux delårsrapport för det fjärde kvartalet 2019 >

Har du frågor om utdelningsförfarandet i Electrolux eller om sparande i stort?

Fråga oss på vår chatt, Facebook, Twitter eller via kundservice@aktieinvest.se eller ring oss på 08-5065 1700.

Vi kommer även publicera mer information om den föreslagna utdelningen av Electrolux Professional på denna sida efter bolagsstämman den 21 februari 2020.

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.​

2020-02-12

Anna Lagerberg

Anna Lagerberg, Backoffice-medarbetare, Aktieinvest

Logga in för att se över din portfölj

Logga in