Frågor och svar

Här har vi samlat frågor vi ofta får och lagt till våra svar.
Hoppas att de kan vara till hjälp.

Sök bland frågor och svar

Aktiesparklubb

16/08/30 Kl 13:30
Vi vill bilda en aktiesparklubb – hur kommer vi igång?
+

På en samägd depå kan ni vara upp till 25 ägare. Ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara, om alla ska äga lika andelar eller om den procentuella ägarfördelningen ska vara en annan.
Alla delägare har tillgång till Internetdepån och kan t.ex. se depåsaldo och alla kontobesked som finns skapade där.

Till deklarationen skapas det årssammandrag för samtliga delägare. Där redovisas bl.a. alla delägares andel av innehavet samt det gångna årets försäljningar och utdelningar. Samma uppgifter rapporteras även till Skatteverket för varje delägare. 

Här kan du läsa mer om depåtypen

16/08/30 Kl 13:30
Kan alla delägare logga in på depån?
+

Ja, samtliga delägare får ett eget lösenord när depån öppnas. Om någon av er har en depå sedan tidigare hos Aktieinvest får denna inga nya inloggningsuppgifter utan använder sig av de man redan har.
Lösenordet är personligt och skall förvaras på ett säkert ställe. Önskar ni beställa ett nytt lösenord kan ni ringa Kundservice på telefon 08-5065 1700. 

Ni kan även logga in med BankID på vår nya hemsida (BETA, under uppbyggnad).

16/08/30 Kl 13:30
Måste alla i klubben vara medlemmar hos Aktiespararna för att få medlemsrabatter?
+

Nej, det räcker med att kontaktpersonen är medlem i Aktiespararnas Riksförbund och att denne meddelar oss sitt medlemsnummer för att ni skall kunna få rabatterad prisplan.

Meddela oss detta genom att skriva det på avtalet eller genom att ringa till oss på 08-5065 1700.

16/08/30 Kl 13:15
En ny person vill ingå i den samägda depån, hur går vi tillväga?
+

Om ni vill att ytterligare en person skall ingå skall ni skicka in ett nytt avtal för samägd depå tillsammans med brev undertecknat av kontaktpersonen i aktiesparklubben. I brevet skall det framgå att den gamla samägda depån skall avslutas och innehavet överföras till den nya depån. Avtalsblankett för samägd depå hittar du här!

16/08/30 Kl 13:15
Hur gör vi om en medlem vill gå ur klubben?
+

Om en person vill gå ur klubben behöver ni meddela oss brevledes hur denna delägare ska lösas ut från den samägda depån. Antingen kan vi föra över den avgående medlemmens andel till en depå i den personens namn, eller så kan ni lösa detta utanför depån. I båda fallen behöver brevet innehålla ett godkännande, genom namnunderskrift, från klubbens kontaktperson och den avgående medlemmen.

Bifogat brevet behöver vi även ett nytt avtal för samägd depå, undertecknat av samtliga kvarvarande medlemmar. Om den avgående medlemmen önskar behålla sin andel och flytta över innehavet till annat institut behöver vi även uppgift om till vilket institut samt depånummer innehavet ska flyttas. 

Aktiespararna

16/08/29 Kl 16:15
Självklart vill jag bli medlem för att få del av medlemsförmåner, hur gör jag?
+

Du kan teckna ett medlemskap via www.aktiespararna.se eller ringa till Aktiespararnas medlemsregister på telefon 08-5065 1500. Glöm inte att därefter anmäla ditt medlemsnummer till oss för att medlemsrabatten ska börja gälla.

16/08/29 Kl 16:15
Hur anmäler jag mitt medlemsnummer till Aktieinvest?
+

För att anmäla ditt medlemsnummer:

 1. Logga in i den nya internettjänsten
 2. Klicka på "Mina sidor" i menyn.
 3. Klicka på "Profilinställningar". 
 4. Ange ditt medlemsnummer under "Aktiespararna medlemskap".
 5. Klicka på "Spara" – klart!

Du kan även kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700. Ange ditt depånummer och ditt medlemsnummer samt medlemskapets giltighetstid.

Rabatten börjar gälla från och med att du anmäler ditt medlemsnummer till oss.

16/08/29 Kl 16:30
Har jag några fördelar av att bli medlem i Aktiespararna?
+

Som medlem hos Aktiespararna får du rabatt på både depåavgift och courtage. Du kan läsa mer om medlemskapet och vad det innebär på Aktiespararnas hemsida www.aktiespararna.se eller ringa till dem på tel 08-5065 1500.
Glöm inte att anmäla ditt medlemsnummer till oss för att få ta del av rabatten.

20/03/26 Kl 08:45
Varför har ISK Medlem Smartbox bytt namn till ISK Medlem Aktiespararna?
+

Anledningen till namnbytet är att du som medlem hos Aktiespararna förutom Smartbox även kan investera i Aktiespararna Direktavkastning C. Du har fortfarande samma förmåner som du haft tidigare på depån. Du som medlem kan fortfarande köpa och månadsspara i Smartbox på denna depåtyp.

20/03/26 Kl 08:45
Vad är Aktiespararna Direktavkastning C?
+

Cicero Fonder har öppnat upp en ny andelsklass för fonden Aktiespararna Direktavkastning som endast medlemmar hos Aktiespararna får handla i. Som medlem kan du handla fonden i depåtypen ISK Medlem Aktiespararna (f.d. ISK Medlem Smartbox). Det unika med Aktiespararna Direktavkastning C är att förvaltningsavgiften har sänkts till 0,24%.

Aktiespararna Topp Sverige & Aktiespararna Direktavkastning

16/08/30 Kl 13:15
Hur gör jag en insättning/köper andelar i ToppSverige?
+

Inbetalning till fonden Topp Sverige kan göras till bankgiro 5284-1939. Glöm då inte att ange depånummer som referens. När pengarna kommer oss tillhanda köps det automatiskt fondandelar för hela summan. Minsta insättning är 500 kr.

16/08/30 Kl 13:15
Hur får jag information om mitt innehav i fonden?
+

Med det lösenord du erhållit från Aktieinvest kan du logga in och följa ditt sparande på Internet. Efter varje affär skapas ett kontoutdrag. Detta kontoutdrag innehåller, utöver din senaste avräkningsnota, uppgifter om ditt sammanlagda sparande i fonden. Varje halvårsskifte skickar vi även ett kontoutdrag per post till dig. Självklart är du som kund alltid välkommen att ringa till oss, telefon 08-5065 1600, för att få reda på ditt aktuella innehav och marknadsvärde.

16/08/30 Kl 13:15
Vad innebär Aktiespararnas ägarpolicy?
+

Ägarstyrningspolicyn innehåller riktlinjer för hur styrelserna och bolagen bör agera i ett stort antal situationer, till exempel vid val av styrelser och utformningen av incitamentsprogram. Tillämpningen av Ägarstyrningspolicyn har medfört klara förbättringar för aktieägarna och Aktiespararna har på bolagsstämma efter bolagsstämma drivit ägarstyrningsfrågor.

16/08/30 Kl 13:15
Vad får jag för underlag när det är deklarationsdags?
+

”Min depå” och därefter ”Kontoutdrag”. Om du ändå vill ha dessa postalt, meddela oss detta till info@aktieinvestfonder.se. Vi rapporterar även din kapitalvinst eller förlust vid försäljning av fondandelar, samt din årliga schablonintäkt, till Skatteverket.

16/08/30 Kl 13:15
Var hittar jag den aktuella NAV-kursen?
+

Fondens NAV-kurs redovisas varje börsdag på fondbolagets hemsida, www.aktieinvestfonder.se. Du kan även logga in på ditt fondkonto för att se aktuellt marknadsvärde på ditt fondinnehav. Fondens NAV-kurs redovisas även i de stora dagstidningarna under rubriken "Aktiefonder" på tidningens ekonomisidor.

16/08/30 Kl 13:15
Hur får jag inloggningsuppgifter?
+

Saknar du ditt lösenord kan du beställa ett nytt genom att mejla till info@aktieinvestfonder.se eller ringa till oss på 08-5065 1600.

16/08/30 Kl 13:15
Hur lägger jag en säljorder?
+

Enklast är att lägga din säljorder via internetinloggningen. Du kan också kontakta oss på telefon, 08-5065 1600, eller skicka in ett underskrivet säljuppdrag till Aktieinvest Fonder AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Vid försäljning kan du ange om du vill sälja i antal andelar eller för ett visst belopp. Däremot går det inte att ange att andelarna ska säljas till en viss NAV-kurs, s.k. limitering.

Försäljning av fondandelar som kommit oss tillhanda före kl. 14.00 sker till samma dags NAV-kurs. Order som kommit oss tillhanda efter kl. 14.00 säljs till nästföljande börsdags NAV-kurs. Likvid utbetalas från Aktieinvest Fonder AB, efter tre bankdagar, till ett skriftligen föranmält bankkonto eller via utbetalningsavi om bankkonto saknas.

16/08/30 Kl 13:15
Kan jag månadsspara i ToppSverige?
+

Ja, ladda ner "Anmälan om månadssparande" på www.aktieinvestfonder.se under rubriken "Spara i fonden".

BankID

16/09/19 Kl 11:30
Vilka depåer kan jag öppna om jag har BankID?
+

Om du har BankID är det enkelt och går snabbt att komma igång. Du kan öppna följande depåer: 

 • ISK (investeringssparkonto)
 • Traditionell depå 
 • Portföljspardepå
16/09/19 Kl 11:30
Jag saknar BankID, hur fixar man det?
+

Då kontaktar du din bank som kommer att hjälpa dig vidare. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga. 

16/09/19 Kl 11:30
Måste man ha BankID för att bli och vara kund hos er?
+

Det måste man inte, men det är absolut smidigast när du vill öppna depåer och hantera ditt konto här hos oss i och med att vi är en nätmäklare. 

Om du inte har tillgång till BankID så kan du bli kund via blanketter, det tar några extra dagar, men det är det absolut värt, du kommer då att få ett lösenord postat till dig när vi mottagit dina signerade blanketter. 

16/09/20 Kl 14:45
Om jag inte har BankID, hur loggar jag då in?
+

Då loggar du in med personnummer och det lösenord som vi postat ut till dig. 

Beskattning och deklaration

16/08/30 Kl 14:00
Var hittar jag mina årsbesked och kontoutdrag?
+

Logga in via den gamla internettjänsten (med lösenord). Klicka på ”Min depå” och därefter ”Kontoutdrag”.
Här hittar du såväl kontoutdrag som årsbesked. Du kan även få dem hemskickade per post mot en avgift. Kontakta Kundservice för information och beställning, tel. 08-5065 1700 eller maila oss på kundservice@aktieinvest.se

16/08/30 Kl 14:15
Hur ser jag mitt resultat för hittills i år?
+

Vid inloggning på gamla internettjänsten under rubriken ”Hem” kan du se ditt realiserade resultat; dvs. resultatet av de affärer du har gjort hittills i år.

Här hittar du även en post som heter ”Orealiserat resultat”. Orealiserat resultat visar skillnaden mellan marknadsvärde och anskaffningsvärde. Notera att det resultat som visas utgår från de anskaffningsvärden som finns angivna på din depå. Om du t.ex. har flyttat in värdepapper från ett annat institut till din depå hos Aktieinvest följer inte anskaffningsvärdena med. 

16/08/30 Kl 14:15
Ska jag deklarera åt mitt barn?
+

Ja, om ni har sålt aktier på barnets depå (om barnet har en traditionellt beskattad aktiedepå). En så kallad K4-blankett ska fyllas i, där man specificerar de aktier som sålts eller lösts in.

Vi kan även erbjuda en tjänst som ger dig eller ditt barn en färdigifylld K4. Beställ Aktieinvest K4 via inloggningen (som sker via förälderns/förmyndarens personnummer) eller genom att ringa Kundservice på tel 08-5065 1700.

16/08/30 Kl 14:15
Hur beskattas och deklareras en IPS-depå (individuellt pensionsspar)?
+

IPS belastas inte med kapitalvinstskatt på affärer och därmed kan man inte heller kvitta förlusterna med vinster i andra sparprodukter. Det dras inte heller preliminärskatt på utdelningar och ränta.
Istället utgår en årlig avkastningsskatt som beräknas på depåns marknadsvärde vid årsskiftet. Storleken på avkastningsskatten varierar beroende på statslåneräntan. Skatten dras direkt från depån.

16/08/30 Kl 14:15
Hur beskattas jag som ägare av ett Investeringssparkonto?
+

Istället för traditionell beskattning vid försäljning betalar du en årlig schablonskatt. Allt är förtryckt i din deklaration och skatten baseras på ett s.k. kapitalunderlag. Läs mer under rubriken Investeringssparkonto.

16/08/30 Kl 14:15
Behöver jag deklarera på ett Investeringssparkonto?
+

Nej, du behöver inte deklarera värdepappersaffärer du gjort på ett Investeringssparkonto.

16/08/30 Kl 14:15
Jag har flera depåer hos er, måste jag beställa en K4 för varje depå?
+

Nej, har du flera depåer hos Aktieinvest behöver du endast en K4. Vår K4-tjänst omfattar alla depåer du äger.

16/08/30 Kl 14:15
Jag saknar anskaffningsvärdet för mitt innehav, hur gör jag?
+

Som aktieägare ansvarar du själv för uppgifter om anskaffningsvärden. Aktieinvest hjälper dig med detta till hög grad, men trots det kan ibland anskaffningsvärden saknas eller vara felaktiga.

Om du flyttat in aktier från en annan aktör till Aktieinvest, kontaktar du denna aktör för uppgifter om anskaffningsvärden. Du kan därefter lägga in dessa värden på din depå genom inloggning eller genom att posta oss uppgifterna om anskaffningsvärde för de aktier du flyttat in.

För ytterligare information och vid frågor om anskaffningsvärden är du välkommen att ringa Aktieinvest Kundservice på 08-5065 1700.

16/08/30 Kl 14:15
Kan Aktieinvest hjälpa mig med att deklarera?
+

Försäljningar av aktier skall deklareras på en K4-blankett. Aktieinvest erbjuder en färdigifylld K4.

För beställning av en färdigifylld K4, logga in på "gamla" internettjänsten med lösenord. Klicka på rubriken ”Min depå”, ”Deklarationshjälp” och ”Aktieinvest K4”. Beställ tjänsten och skapa sedan K4-underlaget. Därefter kan du skriva ut din K4-blankett.
Du kan även beställa via Kundservice på telefonnummer 08-5065 1700.

Vill du inte köpa en K4 kan du använda dig av de kontoutdrag och årssammandrag där årets transaktioner finns med. De finns tillgängliga på din internetdepå men kan också fås hemskickade mot en mindre kostnad.

16/08/30 Kl 14:15
Finns det en lösning för mig som vill slippa deklarera?
+

Ja visst! Vi erbjuder depåtyper där man inte behöver deklarera aktieaffärer, bland annat investeringssparkonto (ISK).

Läs mer om Investeringssparkontot och dess villkor här!

16/08/30 Kl 14:15
Vad rapporterar Aktieinvest till Skatteverket?
+

Om du har en traditionellt beskattad aktie- och fonddepå:

Aktieinvest rapporterar de transaktioner som utlöser en beskattningsåtgärd, t.ex. utdelningar och försäljningar, till Skatteverket. Du ansvarar själv för att redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa redovisar du i samband med inkomstdeklarationen på en s.k. K4-blankett.

Vid försäljning av svenska fonder har Aktieinvest även skyldighet att rapportera dina kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa vinster och/eller förluster kommer finnas förtryckta i din inkomstdeklaration och behöver därför inte redovisas i K4-blanketten.

Om du har ett investeringssparkonto (ISK):

Aktieinvest rapporterar en så kallad schablonintäkt till Skatteverket, som skatten baseras på. Du behöver själv inte rapportera något ytterligare till Skatteverket.

16/08/30 Kl 14:15
Både jag och mitt barn har en depå. Vad betalar jag för K4-tjänsten?
+

Som kund i egenskap av både förälder och egen depåägare betalar du endast en avgift när du beställer K4 till dig och ditt barn. 

19/02/27 Kl 16:45
Vad gäller vid utdelning av norska aktier?
+

Den 1 januari 2019 införde Norge nya krav på dokumentation vid utdelning av norska aktier. Den nuvarande kupongskatten på 15 % vid utbetalningstillfället har sedan årsskiftet höjts till 25 %. Detta innebär att vid utdelning av en norsk aktie kommer endast 5 % svensk källskatt debiteras (på en aktie- och fonddepå). Skatteverket i Sverige kommer därför att kräva in resterande 10 procent eftersom det är reglerat i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Norge.

Som kund hos Aktieinvest kan du årligen begära tillbaka de extra 10 % som norska skatteverket debiterat på bankprodukter (aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och IPS).

Dokumenten skickar du sedan till norska skatteverken på adressen: Central Office – Foreign Tax Affairs P.O. Box 8031N-4068 Stavanger Norway

Depåer

16/08/30 Kl 14:00
Hur gör jag för att öppna en depå?
+

Roligt att du vill bli kund hos oss på Aktieinvest! 
Du kan öppna en depå hos Aktieinvest på tre olika sätt, välj ett utav följande:

 1. Absolut enklast är att bli kund via BankID, det går väldigt fort och du kommer inom några minuter igång med ditt sparande. Se rubriken Bli kund uppe i högra hörnet eller klicka här för att öppna depå.

 2. Ring eller maila Aktieinvest på 08-5065 1700 och begär informationsblad och avtalsblanketter.

 3. Skriv ut nödvändiga blanketter direkt från vår hemsida. Avtalsblanketter, regler mm. hittar du här. 
16/08/30 Kl 14:00
Vad kostar det?
+

Här kan du se våra priser!

16/08/30 Kl 14:00
Vilka depåtyper erbjuder Aktieinvest?
+
 • Traditionell aktie- och fonddepå - För smidigt och enkelt sparande i fonder, aktier och färdiga portföljer till förmånliga courtage.
   
 • Investeringssparkonto (ISK) - Förenklar sparandet i aktier och fonder såväl skatte- som deklarationsmässigt. Istället för att beskatta vinster med 30% (som vid försäljning på en traditionell aktie- och fonddepå) betalar man en årlig schablonskatt.  
   
 • PortföljSpar - Ett sparande som sköter sig självt. Färdiga aktieportföljer med automatiska omplaceringar. Går att spara i form av ett Investeringssparkonto.
   
 • Pension - Ett individuellt pensionssparande (IPS). I denna depå kan du spara i aktier, fonder och färdiga portföljer till din pension. Uttag från depån kan tidigast göras vid 55 års ålder.
   
 • Samägd depå (s.k. klubbdepå) - Ni kan i denna depå vara upp till 25 delägare och ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara på depån. För handel i aktier, fonder och färdiga portföljer.
   
 • Fond - Aktieinvest Fond är för dig som på ett enkelt sätt vill spara i fonder. 
16/08/30 Kl 13:45
Hur loggar jag in?
+

Absolut enklast är att logga in via BankID - det gör du här!


Väljer du att logga in på gamla internetdepån använder du följande uppgifter:
AnvändarID är ditt personnummer, tio siffror (inget bindestreck).
Lösenord fick du i samband med öppnandet av depån. Observera att du måste skilja på versaler och gemener i ditt lösenord. Notera även att om du har depå sedan tidigare hos oss erhåller du inget lösenord vid öppnande av ny depå. Istället loggar du in med det lösenord du redan har.

16/08/30 Kl 14:00
Hur beställer jag nytt lösenord?
+

Om du saknar eller har förlorat ditt lösenord ber vi dig kontakta Kundservice på 08-5065 1700 så postar vi ett nytt till din folkbokföringsadress. Ange person- och depånummer vid beställning.

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot lösenordsbeställningar via e-post.

Om du väljer att logga in via vår Betatjänst så kan du logga in med BankID, då behövs inget lösenord. 

16/08/30 Kl 13:45
Kan jag ge aktier eller fonder i gåva?
+

Ja absolut, posta in ett överföringsuppdrag av aktier/fonder till Aktieinvest, Box 7415, 103 91 Stockholm. Gåvogivaren behöver signera överföringsuppdraget samt att detta vidimeras av 2 utomstående personer. För de personer som intygar gåvan skall namnunderskrift, namn, personnummer samt telefonnummer finnas med. Även en vidimerad ID-kopia på gåvogivaren behöver bifogas av säkerhetsskäl. Var noga med att själva upprätta ett gåvobevis sinsemellan.

16/08/30 Kl 14:00
Hur gör jag någon till ombud på min depå?
+

Om du vill att en person i din närhet ska få fri förfoganderätt till din depå. Då kan du ge en fullmakt till den personen. Fullmakten hittar du här!

16/08/30 Kl 14:00
Var hittar jag era regler och villkor?
+

Du hittar dem här!

16/08/30 Kl 14:00
Hur avslutar jag min depå?
+

Om du vill avsluta din depå så gör du det enklast genom att sälja av innehavet och därefter kontakta Aktieinvest angående nedstängning av depån. Depåavgifter upphör att debiteras först när depån är registrerad som avslutad. Du når Aktieinvests Kundservice på 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se.

16/09/19 Kl 16:30
Jag är kund och vill öppna ytterligare en depå, hur gör jag?
+

Roligt att du vill öppna en till depå!

Då klickar du på Bli kund och fortsätter den vägen. Eftersom att du redan är kund hos oss kommer systemet känna av det när du knappar in dina uppgifter, du följer helt enkelt stegen i processen och när du fullföljt stegen har du en ny depå när du loggar in.

Dödsbo

16/08/29 Kl 16:30
Hur gör man för att avsluta en avliden anhörigs depå?
+

För att kunna avsluta en depå behöver vi ha en kopia på bouppteckning och arvsskifte, vidimerade ID-handlingar på arvtagare/ombud samt ett brev som är undertecknat av samtliga arvtagare/dödsbodelägare, alternativt en kopia på fullmakter för dödsboets utsedda företrädare. Brevet skall innehålla information om vad arvtagarna vill göra med innehavet, t.ex. om det ska överföras till depå i arvtagares namn hos Aktieinvest.

Om arvtagaren saknar depå sedan tidigare kan denne enkelt öppna en depå här med hjälp av BankID eller ange i ert brev om ni i stället vill att vi skickar hem blanketter för det.

Om innehavet ska säljas och utbetalas är det viktigt att ange bankkontonummer inkl clearingnummer i brevet. Önskar man flytta innehavet till annat institut måste depånummer/VP-kontonummer anges i brev. Skicka brev och kopia av bouppteckningen till Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm.

16/08/29 Kl 16:30
Hur beställer jag ett värdeintyg till bouppteckningen?
+

Du kan ringa till oss på telefon 08-5065 1700, maila kundservice@aktieinvest.se eller skriva ett brev och skicka det till adress; Aktieinvest FK AB, Kundservice, Box 7415, 103 91 Stockholm så skickar vi ett värdeintyg per post till önskad adress.

Vid en beställning behöver vi ha in uppgifter på den avlidne såsom personnummer samt dödsdag för att kunna ge korrekta uppgifter.

Företagshändelser, uppköp och utdelningar

16/08/30 Kl 13:30
Vad händer när ett bolag blir uppköpt?
+

Generellt tar Aktieinvest ett beslut för samtliga våra kunders räkning vid ett uppköpsbud. Som kund behöver alltså inte själv ta beslut i respektive uppköpsärende. I avtalsreglerna kan du läsa vilka kriterier Aktieinvests beslut baseras på.
På Aktieinvests hemsida presenteras information om uppköpserbjudanden. Där framgår om Aktieinvest har accepterat budet eller ej för sina kunders räkning.
Om villkoren för budet skulle ändras kan Aktieinvest FK AB komma att revidera beslutet genom att återigen ta ställning till det nya erbjudandet. 

Vid ett uppköp får du generellt dina aktier inlösta vid ett visst datum och får likvida medel i ersättning. Detta sker per automatik på din depå.

16/08/30 Kl 13:30
Aktieinvest har accepterat budet men jag vill inte låta bolag X köpa mina aktier. Vad kan jag göra?
+

Du kan välja att flytta dina aktier till annat institut om du vill agera annorlunda från Aktieinvests beslut.

Vid respektive uppköp presenterar vi information om uppköpet på Aktieinvests hemsida. Det är viktigt att du omgående kontaktar Aktieinvest om du önskar flytta aktieslaget som berörs av uppköpsbeslutet. Vid flytt utgår flyttavgift enligt prislista.

16/08/30 Kl 13:30
Kan jag skänka utdelningen till välgörande ändamål?
+

Självklart, Cancerfonden, Amnesty International, Världsnaturfonden WWF och Läkare utan Gränser är några av de organisationer du kan välja att skänka dina utdelningar till. För att registrera de organisationer du önskar skänka till, följ dessa steg:

 1. Logga in på den äldre internettjänsten (ej BETA-verion)
 2. Klicka på Min depå
 3. Inställningar
 4. Utdelningar -  Där kan du registrera dina val. 
16/08/30 Kl 13:45
Var hittar jag information om aktuella emissioner?
+

Om du är aktieägare i ett emitterande bolag och dessutom har anmält din e-postadress till Aktieinvest, kommer du inför emissioner få ett mail från oss med uppgifter om emissionens datum och villkor.

Samma emissionsinformation presenteras även på Aktieinvests hemsida.

16/08/30 Kl 13:45
Hur gör jag för att delta i en emission?
+

Det krävs att du uppfyller två villkor för att delta i emissioner:

 1. Att du anmält intresse av att delta i emissionen. Det gör du lättast genom att kontakta Aktieinvest eller göra en inställning på din depå.

För att anmäla deltagande i emission via din depå följ dessa steg (gamla internettjänsten):

 • Min depå
 • Inställningar
 • Emissioner

 

Är du inloggad på den nya BETA-versionen klickar du på:

 • Mina sidor
 • Ändra inställningar för emissioner
 • Välj depå
 • Följ stegen och klicka på "Spara inställningar".

Notera att en inställning ligger kvar på din depå tills vidare tills du själv ändrar inställningen.

 1. Att du har tillräckligt med likvida medel på din depå för att finansiera emissionsdeltagandet.
  Se rubriken ”Insättningar och Uttag” i Frågor & Svar för information om hur du lättast gör en insättning till din depå.
16/08/30 Kl 13:45
Hur sätter jag in pengar vid en emission?
+

Se "Insättning och Uttag" för information om hur du lättast gör en insättning till din depå under Frågor & Svar.

16/08/30 Kl 13:45
Vad händer med mina aktieutdelningar?
+

Hos Aktieinvest återinvesterar vi dina aktieutdelningar courtagefritt i det utdelande bolaget, det går även bra att välja att få utdelningen i likvida medel eller om du vill skänka utdelningen till välgörenhet.

För att se eller ändra dina inställningar:
1. Klicka på "Mina sidor"
2. Klicka på "Inställningar för utdelningar"
3. Välj depå

Här kan du nu registrera dina val. Genom att bocka i ”Välj alla” så ställer du in generella regler för depån, eller så kan du bocka ur denna och välja specifikt bolag för bolag hur utdelning ska hanteras. Du kan även välja att skänka dina utdelningar till ideella organisationer. För registrering per telefon vänligen ring vår kundservice på tel. 08-5065 1700.

Inloggning

Jag lyckas inte logga in, vad är fel?
+

1. Kontrollera att hemsidans adress är korrekt; www.aktieinvest.se. Klicka på Logga in i högra hörnet.

2. Välj mellan att logga in på nya (BETA-version under uppbyggnad) eller den gamla internettjänsten.

3. Om du väljer den gamla internettjänsten är personnumret i form av endast tio siffror i en följd, ååmmddxxxx, ditt Användar-ID.

4. Lösenordet består av minst åtta tecken, varav två siffror. Vi depåöppnande postas ett lösenord som senare kan ändras till ett eget.

5. Kontrollera att du skiljer på gemener och versaler om lösenordet består av såväl stora som små bokstäver. Passa även på att kontrollera att Caps Lock-knappen på tangentbordet inte är aktiverat av misstag, som gör att du bara får stora bokstäver.

6. Felmeddelandet ” Felkod 18817: Inloggningen misslyckades ”, tyder på att Användar-ID skrivs i fel form. Notera att Användar-ID är ditt personnummer i form av endast tio siffror i en följd utan bindestreck, ååmmddxxxx.

7. Om du väljer att logga in via vår Betatjänst kan du logga in med BankID, då behövs varken lösenord eller användarnamn. Notera att personnumret skrivs i form av 12 siffror i en följd, ååååmmddxxxx.

16/08/18 Kl 13:45
Vilken webbläsare bör jag använda?
+

Systemet är anpassat för de flesta versioner av Internet Explorer, Google Chrome och Mozilla Firefox.

Hjälp, jag är spärrad - vad gör jag?
+

Ingen panik, kontakta vårt duktiga kundserviceteam så hjälper de dig, antingen via tel. 08-5065 1700 eller via mail kundservice@aktieinvest.se 

16/08/18 Kl 15:00
Hur byter jag lösenord?
+

För att byta lösenord måste du först logga in på din Internetdepå med ditt nuvarande lösenord.

Om inloggning på den gamla internettjänsten klickar du på rubriken ”Mina uppgifter”, klicka sedan på ”Inställningar” och ”Lösenord”. Följ instruktionerna på skärmen.

Om inloggning på den nya internettjänsten klickar du på rubriken "Mina sidor" och "Inställningar". Notera att du även kan logga in med Bank-ID i den nya BETA-versionen.

16/08/18 Kl 15:00
Hur får jag ett (nytt) lösenord?
+

Om du saknar eller har förlorat ditt lösenord ber vi dig kontakta Kundservice på 08-5065 1700 så postar vi ett nytt till din folkbokföringsadress. Ange person- och depånummer vid beställning.

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot lösenordsbeställningar via e-post.

Som ny kund får du alltid ett lösenord i samband med att depån öppnas. Om du har ett lösenord sedan tidigare behåller du detta även för depåer du eventuellt öppnar senare. 

Om du väljer att logga in via vår Betatjänst så kan du logga in med BankID, då behövs inget lösenord.  

Insättning och uttag

16/08/18 Kl 15:30
Hur gör jag en insättning till min depå?
+

Insättning via Swish: På en gång

Inbetalning via depån (direktinbetalning): På en gång 

Inbetalning via Plus- eller Bankgiro: ca 2 bankdagar

1. Insättning via Swish

För att sätta in pengar med hjälp av Swish så loggar du in på din depå (BETA-versionen) och klickar på "mina sidor" och "insättning". Pengarna ska finnas på depån omedelbart, efter att du följt stegen.

2. Direktinbetalning via din Internetbank

Du loggar in på din depå och slussas vidare till din internetbank för att göra överföringen. Anslutna banker är Swedbank; Nordea, Handelsbanken och SEB. Pengarna kommer finnas tillgängliga på depån inom några minuter. Direktinbetalningsfunktionen finns ännu så länge bara i vår gamla Internettjänst (inte i Aktieinvest Beta).

3. Insättning på vårt plusgiro med ditt ocr-nummer som referens

Varje depå har ett unikt ocr-nummer som du måste ange vid inbetalningen för att pengarna ska hitta in på din depå. Du gör inbetalningen till Plusgiro 480 62 04-6 och anger ocr-numret för depån. Pengarna finns tillgängliga för köp om ca 2 bankdagar. 

Allt som gäller inbetalningar, t.ex. det ocr-nummer som gäller för just din depå, hittar du via inloggningen på Beta-tjänsten under “mina tjänster” och i menyn för “överföringar”. (Finns också i gamla Internettjänsten under "Överför".) Eller kontakta kundservice via mail kundservice@aktieinvest.se eller telefon 08-5065 1700 för att få hjälp.

4. Insättning på vårt plusgiro utan ocr-nummer

Om du gör en insättning till våra plus- och bankgiron nedan behöver du ange mottagarens personnummer och depånummer som referens. Får vi ingen sådan referens vet vi inte till vilken depå pengarna ska sättas in på.

Aktieinvest depåer

Plusgiro: 40 01 70-7

Bankgiro: 562-2899

IPS-depå (Individuellt pensionssparande)

Plusgiro: 50 59 50-6

Bankgiro: 5150-0908

Ett bra alternativ till manuella insättningar - Automatiskt månadssparande

Med ett automatiskt månadssparande från ditt bankkonto får du ett sparande där köpen sker helt automatiskt 12 gånger om året. Starta ett månadssparande via Betatjänst-inloggningen på www.aktieinvest.se. 

16/08/18 Kl 15:15
Hur ger jag bort pengar i gåva?
+

Ett gåvobevis berättigar till köp av aktier, fonder och färdiga portföljer i Aktieinvests ordinarie sortiment. 

Du som givare kommer efter genomförd betalning få hem ett Gåvobevis på det belopp du väljer att ge bort, tillsammans med ett kuvert du kan lämna till mottagaren som ett bevis på din gåva. Om du hellre vill att gåvobeviset skall postas direkt till gåvomottagaren ber vi dig nämna det i beställningen.
Gåvobevis kan beställas till alla våra depåtyper, förutom pensionsdepåer.

Beställning av Aktieinvest Gåvobevis görs enklast genom att ringa Kundservice på tel. 08-5065 1700 eller maila en beställning till kundservice@aktieinvest.se.

16/08/18 Kl 15:30
Hur gör jag en utbetalning från min depå?
+

För att göra en utbetalning till ett bankkonto krävs det att du först har anmält bankkontot till Aktieinvest.

Bankkontot kan du själv lägga in när du är inloggad på den nya BETA-versionen, eller genom att skicka in en blankett till oss per post, med din underskrift i original (tillsammans med en vidimerad kopia på din ID-handling).

Om du själv vill lägga in ditt bankkonto på din internetdepå krävs det att du står som ensam ägare till detta bankkonto samt att det ska vara ett bankkonto som det går att koppla ett autogiro till. Är bankkontot exempelvis ett sparkonto eller ett samägt bankkonto behöver du skicka in bankkontot skriftligen till oss med din underskrift i original.

Utbetalning från BETA-versionen görs genom att klicka på "mina sidor" och "uttag till bankkonto". Följ stegen.

Via den gamla internettjänsten kan du göra en utbetalning genom att klicka på rubriken ”Överför” och "Utbetalning".

Du kan även begära en utbetalning per brev. För detta finns en blankett som du hittar här. Notera att du behöver bifoga en vidimerad kopia av din ID-kopia om du postar in en uttagsblankett till oss.

Utbetalning begärd via telefon går också bra om du sedan tidigare har anmält ett bankkonto till Aktieinvest eller önskar få utbetalningen på en utbetalningsavi.

16/08/18 Kl 15:30
Hur många dagar tar det innan jag har min utbetalning på mitt bankkonto?
+

En utbetalning tar generellt en till två bankdagar från utbetalning till dess att pengarna når ditt bankkonto.
Om du, för att kunna göra ett uttag, behöver sälja aktier eller fonder tillkommer ett visst antal bankdagar beroende på handels- och likviddagar.

Generell regel: Vid aktieförsäljning tar det 3 till 4 bankdagar från affärsdag till den dag du har pengarna på ditt bankkonto.

16/08/18 Kl 15:30
Hur anmäler jag mitt bankkonto?
+

Ditt bankkonto kan du själv lägga in på den nya BETA-versionen eller genom att skicka in en blankett till oss per post, med din underskrift i original. Notera att om du själv vill lägga in ditt bankkonto på din internetdepå krävs det att du står som ensam ägare till detta bankkonto samt att det ska vara ett bankkonto det går att koppla ett autogiro till. Är bankkontot exempelvis ett sparkonto eller ett samägt bankkonto behöver du skicka in ditt bankkonto skriftligen till oss med din underskrift i original.

Blankett hittar du här.

16/08/18 Kl 15:15
Kostar det att göra ett uttag?
+

Uttag är kostnadsfria när du själv registrerar ditt uttag via internetdepån. Om du däremot postar eller ringer in din begäran om utbetalning tas en avgift ut per uttag enligt gällande prislista. 

Investeringssparkonto

16/08/18 Kl 15:45
Kan jag ha både ett Investeringssparkonto och en vanlig aktiedepå?
+

Ja. Du kan ha fler än ett Investeringssparkonto.

16/08/19 Kl 13:15
Hur beskattas investeringssparkontot?
+

Äger du ett Investeringssparkonto (ISK) hos Aktieinvest så räknar vi ut din schablonintäkt och lämnar kontrolluppgift till Skatteverket. Denna schablonintäkt kommer finnas förtryckt i din deklaration under inkomstlaget Kapital. Det dras således ingen skatt direkt från investeringssparkontot. Notera att schablonintäkten får kvittas mot förluster i inkomstlaget kapital (exempelvis ränteutgifter). Kvittningen sker med automatik i deklarationen.

Skatten på investeringssparkontot beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag.

  ¼ av marknadsvärdet på tillgångar per den 1 januari

+ ¼ av marknadsvärdet på tillgångar per den 1 april

+ ¼ av marknadsvärdet på tillgångar per den 1 juli

+ ¼ av marknadsvärdet på tillgångar per den 1 oktober

+ Insättningar av likvida medel (överföring av kontanter från annan ISK i depåägarens namn tas inte med)

+ Överföringar av investeringstillgångar till ISK (investeringstillgångar som överförs från annan ISK i depåägarens namn tas inte med i beräkningen)

= Kapitalunderlag

Schablonintäkten beräknas genom att ta:

Kapitalunderlaget * (statslåneräntan 30 november föregående år + 1 %). Schablonintäkten blir dock lägst 1,25 % av kapitalunderlaget. Schablonintäkten kommer vara förtryckt i din deklaration.

Din skatt = Schablonintäkt * 30 %

För år 2018 är schablonintäkten 1,49 % och efter 30 % skatt blir då skatten för ISK 0,447 %.  

Mer information finns här.

För räkneexempel hur skatten beräknas besök www.skatteverket.se

16/08/19 Kl 13:15
Slipper jag deklarera med ett Investeringssparkonto?
+

Ja, du slipper deklarera dina värdepappersaffärer. Istället för traditionell beskattning vid försäljning och aktieutdelningar schablonbeskattas tillgångarna som förvaras på Investeringssparkontot. Det innebär att tillgångarnas värde beskattas varje år, oavsett om du säljer eller inte. Schablonskatten baseras på ett underlag som står förtryckt i din deklaration.

16/08/18 Kl 15:45
Kan jag flytta in aktier till ett Investeringssparkonto?
+

Ja, det går att flytta in värdepapper till ett investeringssparkonto. Kontakta Kundservice för hjälp med flytt, tel. 08-5065 1700, eller klicka här för att skriva ut en flyttblankett.

En inflytt från en traditionellt beskattad depå till ett investeringssparkonto betraktas som en försäljning av värdepapper och rapporteras till skattemyndigheten. Du ska därför fylla i en K4-blankett där du redovisar de aktier du flyttat in.

En utflytt av värdepapper från ett investeringssparkonto kan endast göras till ett annat investeringssparkonto och inte till en traditionellt beskattad depå eller vp-konto.

16/08/18 Kl 15:45
Beskattas utdelningar?
+

Nej, utdelningar på svenska aktier beskattas inte på ett investeringssparkonto.
Däremot så dras utländsk kupongskatt vid utländska aktieslag. Denna skatt kan du dock få avräkning på, vilket du själv tar upp i din deklaration. Kontakta skatteverket för mer information om avräkning.

16/08/18 Kl 16:00
Vad kostar det att handla på ett Investeringssparkonto?
+

Aktieinvest kan erbjuda ett stort sortiment till konkurrenskraftigt courtage. Du väljer mellan två olika prisplaner: 

 • Stor
 • Liten

Se aktuell prislista här! 

16/08/18 Kl 16:00
Gäller lagen om investerarskyddet?
+

Ja. Läs mer här! 

16/08/18 Kl 16:00
Hur handlar man på ett Investeringssparkonto?
+

I Investeringssparkontot köper och säljer du aktier och fonder precis som vanligt, via internet eller telefon.

Aktieinvest ger dig möjlighet att vara aktiv, oavsett om du vill att ditt sparande sköter sig själv genom ett automatiskt månadssparande eller om du vill handla mer aktivt i aktier, fonder eller färdiga portföljer.

16/08/18 Kl 16:00
Kan jag använda rösträtten för mitt aktieinnehav på årsstämma?
+

Ja, du kan rösta för dina aktier som du har på ett Investeringssparkonto.

Om du vill gå på en bolagsstämma måste du först registrera dig som aktieägare i bolagets aktiebok, vilket görs med en enkel inställning på din depå.  Därefter kan du ta kontakt med bolaget och anmäla dig till stämman.

Så här gör du för att ägarregistrera på din depå:

 1. Logga in på den gamla internettjänsten och klicka på rubriken Min depå, Inställningar och Bolagsstämmor.
 2. Kryssa i rutan
 3. Spara

Vid registrering ägarregistreras samtliga aktieslag du har på depån per automatik. Har du flera depåer är det viktigt att du göra samma inställning på dessa, om du önskar besöka stämma för de aktier du har på de depåerna.

16/08/19 Kl 13:15
Kan jag äga ett investeringssparkonto om jag är skriven utomlands?
+

Ja, men de skatteregler som normalt appliceras vid investeringssparkonto tillämpas inte om du är skatteskriven i annat land än Sverige. Om du skatteskriver dig utanför Sverige kan du äga ett investeringssparkonto men rent skattemässigt tillämpas då traditionella skatteregler per automatik.

16/08/19 Kl 13:15
Jag vill teckna i en nyemission utanför Aktieinvest och få de nyemitterade aktierna levererade till investeringssparkontot - hur gör jag?
+

Om du vill teckna i en nyemission utan företräde (dvs. utan teckningsrätter) och ombeds av emitterande bolag att du ska vända dig med teckningssedel till en viss emittent/bank, ber vi dig istället skicka anmälningssedeln direkt till oss (per post, fax eller mail).

Vi kommer därefter kontakta emittenten/banken som administrerar emissionen för att teckna åt dig och se till att du får aktierna på ditt investeringssparkonto.

Notera att du måste ha täckning för emissionen, dvs. likvida medel innestående på depån, senast en bankdag innan sista teckningsdag (datum framgår i prospektet).

Vid frågor ring kundservice på tel. 08-5065 1700.

16/08/18 Kl 15:30
Kan man vara flera ägare på ett Investeringssparkonto?
+

Nej, ett Investeringssparkonto kan tyvärr inte samägas.
Däremot kan du öppna en samägd depå tillsammans med andra på en traditionell aktie- och fonddepå, en aktiesparklubb.
Här kan du läsa mer om att spara tillsammans!

16/08/19 Kl 13:15
Tar Aktieinvest ut depåavgift?
+

Barn under 18 år - 0kr 
IPS-depåer - 0kr 
Traditionell aktie- och fonddepå - 0 kr*
Investeringssparkonto (ISK) - 0 kr
* vid färre än 3 affärer/kalenderavtal eller utan månadssparande är avgiften 100kr/kvartal.

Dvs. för traditionell aktie - och fonddepå utgår en depåavgift om du gör färre än tre affärer per kalenderkvartal eller saknar månadssparande med autogiro.

Det är enkelt att starta månadssparande, logga in och se rubrik Månadsspar eller använd denna blankett.

16/08/18 Kl 15:45
Förbinder jag mig till att ha Investeringssparkontot en viss tid?
+

Nej, du kan när som helst avsluta ditt Investeringssparkonto.

Kapitalförsäkring (depåtyp under avveckling)

16/08/19 Kl 13:30
Hur beräknas försäkringsavgiften och riskpremien?
+

Beräkningen sker på genomsnittligt värde av depån under respektive halvårsperiod. Med depåvärde avses samtliga tillgångsslag på depån, inklusive likvida medel. Försäkringsavgiften dras kvartalsvis.

För att få en specificierad beräkning, kontakta försäkringsbolaget Danica på kundservice@danica.se eller telefon 0752-48 10 00. Danica är det försäkringsbolag som Aktieinvest har samarbete med för kapitalförsäkringen.

16/08/19 Kl 13:45
Kan jag kvitta förluster mot vinster?
+

Nej, eftersom du inte betalar någon kapitalvinstskatt kan du inte heller använda eventuella förlustavdrag.

16/08/19 Kl 13:45
Vad händer om försäkringstagaren avlider?
+

Vid den tidpunkt då Danica får kännedom om dödsfallet avyttras snarast möjligt samtliga värdepapper i försäkringen. Efter avdrag för skatt och upplupna avgifter görs en engångsutbetalning till förmånstagaren eller, om sådan saknas, enligt bouppteckning.

16/08/19 Kl 13:45
Kan jag välja flera förmånstagare till en kapitalförsäkring?
+

Ja, det går bra att utse en eller flera förmånstagare. Förmånstagare kan vara både fysisk och juridisk person.

16/08/19 Kl 13:45
När och hur kan jag ta ut pengar?
+

Utbetalning kan göras efter det att depån har passerat ett årsskifte. Utbetalningar är avgiftsfria och obegränsade. Ett minimibelopp som täcker avgifter måste alltid lämnas kvar, generellt 1% av depåns högsta värde under året eller minst 1000kr. Vid avslut av en kapitalförsäkring kan även det reserverade minimibeloppet betalas ut, efter att Danica dragit slutgiltig skatt och avgifter.

16/08/19 Kl 13:45
Varför står jag som försäkringstagare och Danica som ägare?
+

Försäkringsbolaget Danica äger depån och du är försäkringstagare. Då Danica är ägare har du själv ingen möjlighet att delta på bolagsstämmor eller använda aktiernas rösträtt.

16/08/19 Kl 13:45
Vilka avgifter betalar jag i en Aktieinvest kapitalförsäkring?
+

I en kapitalförsäkring tas följande avgifter ut: 

 • Försäkringsavgift
 • Riskpremie
 • Avkastningsskatt
16/08/19 Kl 13:45
Betalar jag skatt på utdelningar?
+

Utdelningar på svenska värdepapper är skattefria. På utdelningar från utländska värdepapper dras källskatt enligt gällande skatteavtal mellan Sverige och respektive land. 

16/08/19 Kl 13:45
Är försäkringspremien avdragsgill?
+

Nej, försäkringspremien är inte avdragsgill i deklarationen

16/08/19 Kl 13:45
Betalar jag skatt på vinster?
+

Nej, du betalar ingen kapitalvinstskatt.

16/08/19 Kl 13:45
Hur beräknas avkastningsskatten?
+

Avkastningsskatten beräknas på ett kapitalunderlag som baseras på värdet av tillgångarna vid ingången av beskattningsåret ökat med insättningar under året (dock endast hälften av värdet på insättningar gjorda under det andra halvåret).

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret +0,75 procentenheter. Statslåneräntan per den 30 november 2015 var 0,65 % och avkastningsskatten blir då 0,42% (0,65%+075%*0,3). Avkastningsskatten  dras från kundens depå och kontrolluppgift förtrycks på deklarationen.

Enkelt uttryckt innebär det att den slutgiltiga skatten på det genomsnittliga depåvärdet (kapitalunderlaget) uppgår till 0,42 % (0,65 %+0,75 % * 30 %) för 2015.

Från och med årsskiftet 2016 infördes det en ny regel som säger att schablonintäkten som lägst kan vara 1,25% av kapitalunderlaget. Man inför alltså ett skattegolv där statslåneräntan per den 30 november från föregående år adderas med 0,75 procentenheter och sätter samtidigt en lägsta gräns  för schablonintäkten på 1,25% utav kapitalunderlaget.

Månadssparande

16/08/19 Kl 13:45
Hur startar jag ett månadssparande?
+

Du startar enkelt ett månadssparande på internettjänsten.

För att lägga till ett månadssparande på den nya BETA-tjänsten klickar du på huvudrubriken Tjänster och följer stegen. Du kan välja att spara i enskilda aktier, fonder eller våra populära sparboxar.

Finns inget bankkonto inlagt på din depå behöver du först registrera detta innan du kan lägga upp ditt nya månadssparande. Du klickar på huvudrubriken Mina sidor och Mina bankkonton och registrerar där ditt bankkonto.

För att lägga upp ett månadssparande på den vanliga ”gamla” internettjänsten klickar du på huvudrubriken Månadsspar och följer anvisningarna. Finns inget bankkonto inlagt på depån kan du logga in på den nya BETA-sidan och registrera detta, eller så fyller du i en blankett och postar till oss. Blanketten för att börja månadsspara finns här!

16/08/19 Kl 15:00
Varför månadsspara med autogiro?
+

Aktieinvest erbjuder månadssparande med autogiro i ett stort utbud av aktier, fonder och färdiga portföljer och sparboxar, från 100 kr/dragning.

Genom regelbundna köp, tack vare månadssparande, sprider du kursrisken på dina aktieköp. Dessutom är månadssparande att smidigt, enkelt och billigt sätt att göra regelbundna köp med minsta möjliga ansträngning.

Månadssparande via autogiro lägger du enkelt upp via internettjänsten.

Blankett för anmälan av månadssparande hittar du här. 

16/08/19 Kl 14:00
Vad kostar det att månadsspara och vad kan jag spara i?
+

Vid månadssparande med autogiro ges möjligheten att handla aktier, fonder och färdiga portföljer till förmånliga och fasta courtage oavsett sparbelopp. Prislistor hittar du här!

16/08/19 Kl 13:45
Kan jag månadsspara till en annan person?
+

Ja, blankett för anmälan av månadssparande hittar du här!

 

16/08/19 Kl 13:45
Jag har bytt bank - hur anmäler jag detta till er?
+

Om du vill föranmäla ett nytt bankkonto loggar du in på den nya BETA-tjänsten och registrerar ditt nya bankkonto där. Notera att bankkontot behöver vara ett bankkonto som det går att koppla ett autogiro till och du behöver även vara ensam ägare till bankkontot. För att ändra månadssparandet behöver du i dagsläget logga in på den gamla internettjänsten och göra det. Kontakta kundservice på 08 – 5065 1700 om du vill ha hjälp med att ändra månadssparandet.

Det går även att skicka in ditt bankkonto skriftligen, brevledes. Skriv ett eget formulerat brev innehållande en anmälan om byte av bankkonto eller använd en blankett som du hittar här
Nämn på blanketten/brevet om du vill att redan löpande autogiro ska gå från det nyanmälda bankkontot istället.

16/08/19 Kl 13:45
Hur ändrar jag sparbelopp?
+

Är du inloggad på den gamla internettjänsten klickar du på huvudrubriken ”Månadsspar”. Börja med att avsluta den dragning du vill ändra totalt sparbelopp på. Det gör du genom att klicka på det röda krysset till höger om dragningen.
Därefter ska du registrera en ny dragning på önskat belopp. Det gör du genom att klicka på ”Spara i färdiga portföljer” eller ”Eget val av aktier och fonder” beroende på om det är en färdig aktieportfölj eller enskilda aktier och/eller fonder du sparar i. Följ stegen.

Är du inloggad på den nya BETA-versionen klickar du på "Tjänster" och sedan "Mina månadsspar". Klicka på "visa detaljer" på det månadssparande du vill ändra och sedan trycker du på knappen "ta bort detta månadssparande". Bekräfta. Därefter lägger du upp ett nytt månadssparande genom att klicka på "Tjänster" och "Börja månadsspara i aktier och fonder" eller "Börja månadsspara i en sparbox" beroende på vad du vill göra. Följ stegen.

För hjälp eller ändring av månadssparande ring Aktieinvest Kundservice på 08 - 5065 1700.

16/08/19 Kl 15:00
Hur ändrar jag min sparplan (jag är nöjd med nuvarande dragningsbelopp)?
+

Du kan justera vilka aktier/fonder du vill köpa framöver (utan att makulera dragningen eller ändra belopp) genom att vidta följande steg:

1. Logga in på den gamla internettjänsten. Detta går inte att göra via BETA-tjänsten än.
2. Välj ”Månadsspar”
3. Klicka på ikonen ”Ändra” till höger om månadsdragningen
4. Klicka återigen på ikonen ”Ändra” på nästa sida
5. Under ”Sparplan” kan du ta bort aktier du inte längre vill köpa genom att klicka på det röda krysset. Därefter lägger du in de nya bolagen lite högre upp på sidan. Godkänn innan du lämnar sidan.

Observera att för månadssparande i Aktieinvests färdiga portföljer gäller inte ovanstående. Se frågan ”Hur ändrar jag sparbelopp?”  För hjälp eller ändring av månadssparande per telefon vänligen ring Aktieinvest Kundservice på tel. 08-5065 1700.

 

16/08/19 Kl 15:00
Hur anmäler jag en ny portfölj att månadsspara i?
+

Vill du byta portfölj att månadsspara i loggar du in på den gamla internettjänsten och klicka på rubriken ”Månadsspar”. Börja med att makulera de portföljdragningar du vill avsluta. Det gör du genom att klicka på det röda krysset bredvid respektive dragning. Därefter registrerar du en ny portföljdragning genom att klicka på ”Spara i färdiga portföljer”. Följ stegen.

Vill du månadsspara i en till porfölj eller sparbox så kan du lägga upp ett nytt månadssparande via den gamla internettjänsten eller den nya beta-sidan. Sparar du i en "vanlig" ISK eller traditionell aktie- och fonddepå så finns möjlighet att månadsspara i flera sparboxar eller aktieportföljer.

För hjälp eller ändring av månadssparande per telefon vänligen ring Kundservice på tel. 08-5065 1700.

16/08/19 Kl 13:45
Hur pausar jag månadsdragningarna?
+

Via den gamla internettjänsten når du ditt månadssparande under rubriken ”Månadsspar”. Makulera de dragningar du vill avsluta (pausa) genom att klicka på det röda krysset (avsluta)  bredvid respektive dragning. När du önskar återuppta månadssparandet lägger du upp en ny dragning genom att klicka på ”Spara i färdiga portföljer” eller ”Eget val av aktier och fonder”. Vill du endast pausa under en specifik tid så kan du i samband med ”avslutet” lägga upp ett nytt månadssparande som kommer att komma igång önskat datum.

Är du inloggad på den nya BETA-versionen klickar du på "Tjänster" och sedan "Mina månadsspar". Klicka på "visa detaljer" på det månadssparande du vill ändra och sedan trycker du på knappen "ta bort detta månadssparande". Bekräfta. 


Du kan även kontakta kundservice på tel. 08-5065 1700 så hjälper vi dig.

Orderläggning

16/08/19 Kl 15:30
Hur lägger jag en order?
+

Du kan köpa/sälja/omplacera aktier, fonder och certifikat på tre olika sätt.

Internet:

Via den gamla internettjänsten klickar du på rubriken ”Handla”. Välj därefter ordertyp; Andels-, Börs-, Fond- eller Portföljorder. Klicka därefter på underrubriken "Handla" och följ stegen.

Via den nya BETA-tjänsten kan du i dagsläget handla enskilda aktier i Andelsorder och Börsorder, och enskilda fonder. Notera att det inte går att göra Portföljorder eller automatisk omplacering i Andelsorder eller Fondorder än på Beta-sidan. För detta använder du den gamla internettjänsten. Alternativt ringer du oss så ska vi hjälpa dig.

Telefon: Ring kundservice, 08-5065 1700. Ha ditt depå- och personnummer tillgängligt.

Brev: Posta en order med din underskrift till Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Ange ditt depå- och personnummer samt kontaktuppgifter för ev. uppföljning. Du kan även använda Aktieinvests blankett för köp och försäljning.

Aktieinvest arbetar för att motverka otillåten insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan på de marknadsplatser där Aktieinvest erbjuder handel. Läs vidare här om vilka handelsförfaranden som inte är tillåtna.

16/08/19 Kl 15:00
Börs- och Andelsorder, när ska jag använda vilken ordertyp?
+

Du kan köpa/sälja aktier på två olika sätt, antingen via Andelsorder eller via Börsorder.

- Andelsorder lämpar sig för dig som vill handla i flera bolag men för mindre summor (minst 100:-/per aktie). I Andelsorder kan du nämligen handla med decimaler, dvs. småposter, av aktier. Lägger du en order innan kl 14.00 så genomförs den samma handelsdag. Lägger du en order efter kl 14.00 så genomförs den nästkommande handelsdag. Läs mer om Andelsorder

- Börsorder är vanlig aktiehandel, lämpar sig bäst för dig som vill köpa/sälja ett hela aktier. Där säljer du direkt mot aktuell marknadsplats och limiterar din order. Genom Börsorder ser du kurser i realtid under börsens ordinarie öppettider 09.00-17.30.

Du köper/säljer via din Internetdepå. 

Du kan även ringa in din order till vårt mäklarbord mellan 08.45-17.30 på tel. 08-5065 1700.
Order per post skickas till adress Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Ange ditt depå- och personnummer samt kontaktuppgifter för ev. uppföljning.

16/08/19 Kl 15:30
Vad erbjuder Aktieinvest handel i?
+

Aktieinvest erbjuder sina kunder ett mycket brett sortiment av såväl svenska som utländska aktier, fonder, certifikat och färdiga aktie- och fondportföljer. Till sortimentet!

Hos oss kan du även månadsspara i aktier och fonder till ett lågt courtage. Läs gärna mer om månadssparande här.

17/08/22 Kl 15:00
Hur tar jag bort en order?
+

Är du inloggad på den gamla internettjänsten klickar du exempelvis på rubriken ”Orderbok” och därefter på mappen ”ändra” till höger om den order du vill ta bort. Därefter klickar du på knappen ”ta bort order". Godkänn sedan att du vill ta bort ordern.

Är du inloggad på den nya BETA-tjänsten klickar du på rubriken ”Mina sidor” och ”Mina order”. Klicka på röda krysset. Godkänn att du vill makulera ordern.

16/08/19 Kl 15:00
Om jag inte har tillgång till en dator, hur handlar jag då?
+

För orderläggning kan du ringa vårt mäklarbord mellan 08.45-17.30, på tel. 08-5065 1700.
På samma telefonnummer når du Kundservice mellan 9:00 – 17:00 som kan hjälpa dig med övriga frågor.

16/08/19 Kl 15:15
Hur hanterar vi en Andelsorder?
+

När du gör ett köp i Andelsorder köper du aktier för ett fast belopp. Du erhåller så många hela och andelar av aktierna, upp till fem decimaler, som ditt investeringsbelopp räcker till. Vid Andelsorder är du garanterad avslut för samtliga aktieslag som din order avser, under samma börsdag, om den inkommer innan stopptiden som är klockan 14.00. Tack vare avslutsgarantin är du skyddad från delavslut spridda över fler handelsdagar som resulterar i flera courtage. Order som är lagda efter det blir genomförd nästkommande börsdag.

Här kan du läsa mer om kurssättningen och hur en Andelsorder hanteras.

16/08/19 Kl 15:15
Vad är likviddagar och hur lång tid tar det innan jag har pengarna på mitt bankkonto?
+

Med likviddagar menas antal dagar från affärsdag, vid t.ex. en försäljning, till den dag på pengarna finns tillgängliga för exempelvis uttag till ditt bankkonto (eller överföring av pengar till en annan depå du äger hos oss).

Likviddagen är alltså den dagen då affären i praktiken går igenom.

Vid handel med aktier och certifikat tillämpas två likviddagar, enligt Stockholmsbörsens bestämmelser (Gäller fr.o.m 2014-10-06).

Vid försäljning med begärd utbetalning tar det fyra bankdagar innan du har pengarna på ditt bankkonto.

Hos Aktieinvest gäller även två likviddagar för utländska aktier.

Vid handel med fonder skiljer sig likviddagarna beroende på fond och fondbolag. Likviddagen kan ibland också komma att påverkas av respektive fonds handelsdagar. Vid fondförsäljning med begärd utbetalning kan det således variera mellan ca 5-14 bankdagar innan du kan beräkna att ha pengarna på ditt bankkonto.

16/08/19 Kl 15:15
Jag nås av felmeddelande vid orderläggning– varför?
+

- Nås du vid orderläggning av felmeddelandet ” Välj ett instrument först”? Meddelandet tyder på att du missat att välja aktieslag ordern avser. Sök fram aktien i orderbilden och klicka på knappen ”Välj” bredvid önskat aktieslag som du vill köpa/sälja. Du kan därefter fortsätta med din orderläggning.

- Nås du vid orderläggning av felmeddelandet ”Instrumentet existerar inte för marknadsplatsen”? Meddelandet tyder på att du försöker sälja en aktie som inte handlas i ordertypen du valt. Det innebär att du måste byta ordertyp från Andelsorder till Börsorder eller vice versa för att kunna genomföra order.

- Om du nås av felmeddelandet ”Disponibel volym saknas” ber vi dig kontakta Aktieinvest Kundservice på tel. 08-5065 1700 alternativt maila till info@aktieinvest.se för teknisk assistans.

16/08/19 Kl 15:00
Vad är en call?
+

En call kan beskrivas som en angiven tid utan handel, då köpare och säljare av aktier möts och visar varandra vad denne är vilig att köpa respektive sälja för, ett s.k. orderdjup. Handelsplatsen räknar ut ett jämviktspris, alltså en kurs där flest köpare och säljare möts och till denna kurs genomförs en eller flera affärer under de sista sekunderarna av callen.

Det finns en öppningscall och en stängningscall på Stockholmsbörsen. Syftet med en call är att minska kurspåverkan från enskilda aktörer. Detta åstadkoms genom att handelsplatsen sammanställer en tydlig bild över till vilket pris och volym köpare och säljare finns. Denna transparens och öppenhet försvårar otillbörlig påverkan på kursen i ett aktieslag.

 • Öppningscallen

Öppningscallen pågår i femton minuter mellan 08.45 och 09.00 på Stockholmsbörsen. Man kan alltså se det aktuella jämviktspriset under denna period och lägga in en order. Själva öppningen av börsen sker vid 09.00. Det är först när börsen öppnats som man kan se med bestämdhet till vilken jämviktskurs aktieslaget öppnade på, dvs. den s.k. officiella öppningskursen.

 • Stängningscallen

Stängningscallen pågår i fem minuter mellan 17.25 och 17.30 på Stockholmsbörsen. Precis som i öppningscallen kan du lägga in en order i callen. Det är först när börsen stängt som du kan se till vilken kurs aktieslaget stängde på, den så kallade stängningskursen.

Pensionsspara

Vad är skillnaden mellan individuellt pensionssparande (IPS) och Investeringssparkonto (ISK)?
+

Individuellt pensionssparande (IPS) introducerades som ett komplement till annat sparande inför pensionen, där du som sparare kan omplacera utan skattekonsekvenser under spartiden. Istället för kapitalvinstskatt betalar du en årlig avkastningsskatt som varierar i relation till statslåneräntan. IPS-sparande har också haft fördelen att det varit avdragsgillt i inkomstdeklarationen, men då beloppet kraftigt reducerats till 1800 kronor per år (2015) och idag är helt borttaget, enligt regeringsbeslut, är det inte längre förmånligt ur ett skatteperspektiv att göra inbetalningar till en IPS-depå då du annars riskerar dubbelbeskattning (andra regler kan gälla för egenföretagare).

Ett alternativ till IPS-sparande är att starta ett pensionssparande på ett investeringssparkonto (ISK). Även på ett investeringssparkonto kan du omplacera utan skattekonsekvenser under spartiden och du behöver inte heller redovisa försäljningar i din inkomstdeklaration. Att spara i aktier och fonder på ett ISK fungerar som på en vanlig traditionellt beskattad depå. Skillnaden är dock stor, rent skattemässigt.

16/08/18 Kl 15:00
Kan jag avsluta min IPS depå innan 55 års ålder?
+

Ett pensionssparkonto får avslutas genom en utbetalning i förtid om behållningen uppgår till högst ett prisbasbelopp. Utbetalning sker som alltid med avdrag för inkomstskatt. En begäran om avslut skall inkomma Aktieinvest skriftligen.

Skatteverket kan i vissa fall ge särskild dispens till förtida uttag trots att behållningen överstiger ett prisbasbelopp. I sådana fall skall kunden inkomma med kopia på Skatteverkets beslut.

16/08/18 Kl 15:15
När kan jag påbörja utbetalning av min IPS-depå?
+

Utbetalningar från en IPS-depå kan endast genomföras enligt gällande villkor. Utbetalningarna kan påbörjas tidigast när du fyllt 55 år och måste pågå i minst fem år. Undantag finns om sista utbetalningen ska göras vid 65 års ålder, då kan utbetalningsperioden förkortas till tre eller fyra år beroende på om utbetalningen startar vid 61 eller 62 års ålder. Utbetalningarna sker med en vald periodicitet, t.ex. månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. Valet av periodicitet kan ändras fram till dess att utbetalningarna påbörjats. Utbetalningarna beskattas som inkomst av tjänst (30%).

Från och med den 1 januari 2016 gäller delvis nya regler för att avsluta en IPS-depå i förtid. En IPS-depå som har en behållning på högst ett prisbasbelopp får avslutas i förtid utan att Skatteverket behöver lämna ett medgivande. Sparinstitutet behöver dock godkänna att kontot för avslutas. De nya reglerna gäller både för nya och äldre IPS-depåer. En avslutsbegäran skall skickas till Aktieinvest per post. Utbetalning sker med avdrag för inkomstskatt.

16/08/18 Kl 15:15
Vad händer med sparandet när avdragsrätten för IPS försvinner?
+

Har du ett individuellt pensionssparande hos Aktieinvest idag så kommer det att ligga kvar precis som tidigare och pengarna som redan inbetalats kommer inte att påverkas av att avdragsrätten försvinner.  För att undvika dubbelbeskattning bör du inte ha nysparande på din depå.

Du betalar inte någon depåavgift för din IPS depå hos Aktieinvest.

Går det att flytta befintligt sparande från en IPS till ISK?
+

Att flytta, dvs. överföra innehavet, från ett individuellt pensionssparande till ett investeringssparkonto går inte.
Däremot kan du givetvis avsluta ett månadssparande till IPS och ersätta det med ett likadant månadssparande på ett ISK.

16/08/18 Kl 15:00
Hur beskattas mitt pensionssparande på ISK?
+

Enkelt uttryckt beskattas ägaren av ett investeringssparkonto med en schablonskatt på 30% av statslåneräntan föregående år + 0,75%. För 2017 ligger skattesatsen på 0,375% på genomsnittligt marknadsvärde.

Från och med årsskiftet 2016 infördes det nya beskattningsregler för investeringssparkontot som innebär en ny beräkning av schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas genom att man tar statslåneräntan den 30 november föregående år + 0,75%. Det har också beslutats om en nedre gräns som säger att schablonintäkten aldrig kan vara lägre än 1,25%. Det införs alltså ett golv för schablonskatten som aldrig blir lägre än 0,375%.

Mer utförligt uttryckt beräknas skatten på följande sätt: Skatten på investeringssparkontot beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

 • Tillgångarnas värde vid ingången av varje kvartal
 • Insättningar till investeringssparkontot under året
 • Marknadsvärdet på de aktier eller fonder som flyttats in till investeringssparkontot

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före +075%. Den summa som då kommer fram kallas schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas med 30%. Skatten står förtryckt i din deklaration. Det dras således ingen skatt direkt från investeringssparkontot.

För räkneexempel hur skatten beräknas besök www.skatteverket.se

16/08/18 Kl 15:15
Kan man ha en förmånstagare på ett ISK?
+

Det är inte möjligt att ha någon förmånstagare på ett investeringssparkonto. Vid händelse av dödsfall tillfaller sparandet dödsboet. Vanliga arvsregler gäller.

16/08/18 Kl 15:15
Är det möjligt att ha ett sparande på ISK som är låst till ett visst datum?
+

Det är tyvärr inte möjligt att låsa ett sparande på ett investeringssparkonto till ett visst datum i framtiden.

Pension (IPS)

16/08/19 Kl 15:30
Vad är IPS (Individuellt pensionsspar)?
+

Som komplement till andra pensionssparformer väljer många att ha ett individuellt pensionssparande (IPS-sparande).

IPS-sparande kan göras i aktier, fonder och certifikat. Man omplacerar utan skattekonsekvenser under spartiden. Istället för kapitalvinstskatt betalar man en årlig avkastningsskatt som varierar i relation till statslåneräntan.

IPS-sparande är inte avdragsgillt.
Läs mer om pensionssparande

16/08/19 Kl 15:30
Vilka börser kan jag handla på via pensionsdepån?
+

Handel inom IPS sker på s.k. reglerade marknader samt NGM Equity. 

 

16/08/19 Kl 15:30
Hur fungerar utbetalningen av mitt IPS-sparande?
+

Utbetalning av sparandet kan ske varje månad/kvartal/halvår/helår och kan ändras fram till dess att utbetalningarna påbörjats. När det är dags för utbetalningar beskattas de som inkomst av tjänst.

Utbetalningarna kan påbörjas först när du fyllt 55 år och måste pågå i minst fem år med undantag om sista utbetalningen ska göras vid 65 års ålder då utbetalningarna får vara max fyra år beroende på om utbetalningen startar vid 61 eller 62 år. Utbetalningarna sker med en vald periodicitet, t.ex. månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. När utbetalningarna väl påbörjats går det inte längre att sätta in nya pengar på depån.

Villkoren för utbetalningarna kan du själv ändra via din Internetinloggning eller genom ett kontakta Aktieinvests Kundservice på tel. 08-5065 1700.

16/08/19 Kl 15:30
Hur byter jag förmånstagare?
+

Förmånstagarförordnande anmäls skriftligen, antingen på avtalet när du öppnar depån eller senare med egenhändigt brev.

16/08/19 Kl 15:30
Vem säljer vid utbetalning, jag eller Aktieinvest?
+

När det är dags för utbetalning kommer Aktieinvest alltid betala ut likvida medel i första hand och, om nödvändigt, därefter per automatik sälja av eventuellt aktie- eller fondinnehav med jämn fördelning.

Om du är mån om att ett visst innehav inte säljs av undviker du detta lättast genom att se till att det alltid finns likvida medel på din depå inför utbetalningarna. Om du själv önskar sälja av värdepapper inför en utbetalning måste försäljningen ske minst 16 bankdagar före utbetalningsdagen.

Portföljspar

Jag sparar i en portfölj idag (utan automatiska omplaceringar), kan jag byta till ett sparande i Portföljspar?
+

Ja, det kan du göra. Dock kan inte en ”vanlig” depå ändras till en Portföljspardepå. Portföljspar är en speciell depå med automatiska omplaceringar, och det är därför inte möjligt att ändra en befintlig depå till en sådan.

Du kan däremot starta ett nytt sparande i en ny depå, en Portföljspardepå. Detta gör du enklast på vår hemsida, genom att klicka på rubriken ”bli kund”och därefter följer du stegen och godkänner avtalet med bank-id. Och du kan välja om Portföljspardepån ska vara en traditionell depå eller ett Investeringssparkonto. Till den nya depån kan du flytta in de tio aktier som vid tillfället ingår i den valda portföljen.

Välkommen att kontakta kundservice för att få ytterligare information om hur vi kan hjälpa dig att flytta ditt sparande till en Portföljspardepå. Ring oss på telefon. 08-5065 1700.

Varför ska jag välja Portföljspar?
+

De tre modellportföljerna i Portföljspar (Bas, Avkastning och Småbolag) är sammansatta av tidningen Aktiespararen och alla förändringar finns omskrivna i tidningen och publiceras hos oss. Portföljspar är ett hjälpmedel för dig som varken har tid eller har stort intresse av att följa med i det som händer i marknaden. Det är ett sparande i aktier som sköter sig själv.

En Portföljspardepå öppnar du exempelvis på vår publika hemsida. Klicka på "bli kund" och ändra därefter depåtyp till Portföljspar och den portfölj du vill spara i. Följ stegen och godkänn depåavtalet med bank-id. Har du inte möjlighet att använda bank-id (eller om du vill öppna depå åt en minderårig) så går det bra att fylla i blanketter för detta och posta till oss.

Möjligheten finns att månadsspara direkt i portföljen, eller så går det bra att endast göra engångsinsättningar någon gång ibland. Du väljer det som passar dig bäst.

Vill du spara i fler än en av dessa tre portföljer så behöver du öppna en till depå, då det endast går att ha en portfölj i varje Portföljspardepå.

16/08/29 Kl 16:15
Hur lägger jag en portföljorder?
+

Du lägger din order via den gamla internettjänsten (denna funktion finns inte på den nya Beta-tjänsten än) eller hos en mäklare. Köper gör du för ett belopp. Vill du sälja kan du endera sälja alla aktieandelarna eller för ett visst belopp. Beloppet blir då fördelat på de ingående aktierna i portföljen. Det går inte att sälja endast ett aktieslag i portföljen. Då måste du avbryta portföljsparandet och omvandla depån till en vanlig depå utan automatiskt portföljsparande. Kontakta Kundservice om du vill göra det.

16/08/19 Kl 15:45
Hur anmäler jag ett månadssparande?
+

Du kan anmäla ett månadssparande som inloggad på internetdepån om du har ett bankkonto registrerat på depån. Finns inte ditt bankkonto inlagt på depån kan du lägga till det via den nya BETA-tjänsten. Det går också bra att fylla i blanketten för månadssparande och posta den till oss. Här finns blanketten.

Om jag månadssparar på en Portföljspardepå, kan jag göra en egen insättning och köp?
+

Ja, du kan när som helst göra en insättning på depån oavsett om du har ett månadssparande på depån eller inte. Notera att om du gör en egen insättning till depån kommer inte portföljen köpas med automatik. När beloppet finns på depån kan du logga in på den gamla internettjänsten och lägga in köpet. Du klickar då på rubriken Handla och följer stegen. Det går även bra att ringa kundservice på 08 - 5065 1700 så hjälper vi dig att lägga in köpet.
Här kan du se olika insättningsalternativ >

16/08/19 Kl 15:45
Kan jag starta portföljsparande på ett Investeringssparkonto?
+

Ja, det går bra. Det som skiljer ett Investeringssparkonto från ett sparande på en traditionell depå är främst deklarationsplikten, kapitalvinstbeskattningen och avdragsrätten. Du betalar alltså ingen kapitalvinstskatt om du säljer något med vinst på ISK och behöver då inte heller deklarera för aktieaffärerna på depån. I stället betalar du en årlig schablonskatt på kapitalet.
Avtalsblanketter hittar du här!

16/08/29 Kl 16:15
Hur vet jag när det görs en omplacering på depån?
+

Aktieinvest skickar ett e-post meddelande till alla berörda kunder dagen innan ett byte sker i portföljen. Då har du möjlighet att avbryta ditt fortsatta Portföljsparande innan någon aktie säljs på din depå. Vill du inte att omplaceringen ska ske omvandlas din depå till en vanlig depå utan automatiska omplaceringar och du kan göra vad du vill med dina aktier.

Hur genomförs en omplacering när tidningen Aktiespararen byter ut en aktie i en av portföljerna?
+

Den aktie som utgår säljs först och den nya aktien köps in i portföljen till den ursprungliga procentuella vikt som varje enskild aktie hade vid portföljens startdatum. Läs mer om hur portföljspars index fungerar här >

Prisplan

16/08/30 Kl 14:15
Jag är medlem i Aktiespararnas Riksförbund. Hur anmäler jag mitt medlemsnummer?
+

Du anmäler enklast ditt medlemsnummer genom att:

 1. Logga in i den nya internettjänsten
 2. Klicka på "Mina sidor" i menyn.
 3. Klicka på "Profilinställningar". 
 4. Ange ditt medlemsnummer under "Aktiespararna medlemskap".
 5. Klicka på "Spara" – klart!

Du kan även kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700. Ange ditt depånummer och medlemsnummer samt medlemskapets giltighetstid.

16/08/30 Kl 14:15
Jag är medlem i Aktiespararna men verkar inte få rabatter, varför?
+

För att ta del av rabatterna som erbjuds medlemmar i Aktiespararna måste du meddela oss ditt medlemsnummer.

Det gör du enklast genom att:

 1. Logga in i den nya internettjänsten
 2. Klicka på "Mina sidor" i menyn.
 3. Klicka på "Profilinställningar". 
 4. Ange ditt medlemsnummer under "Aktiespararna medlemskap".
 5. Klicka på "Spara" – klart!

Du kan även kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700. Ange ditt depånummer och medlemsnummer samt medlemskapets giltighetstid.

Rabatten börjar gälla från och med att du anmäler ditt medlemsnummer till oss.

16/08/30 Kl 14:15
Var hittar jag information om priser?
+

Prisplanerna hittar du här! 

16/08/30 Kl 14:45
Vilken prisplan ska jag välja?
+

Fundera främst över hur du brukar handla och välj prisplan därefter. Har du kanske endast ett månadssparande med autogiro men i övrigt sällan gör affärer på egen hand? Eller är du en aktiv handlare i Börsorder, dvs. orderläggning i realtid direkt ut mot börsen? De nya prisstrukturerna är tänkta att låta kunden välja den prisplan som passar denne bäst, utifrån det sätt hen brukar handla. Prisplanerna hittar du här!

Generellt gäller detta: 
Stor: för dig som gör lite större affärer
Liten: för dig som sparar med lite mindre belopp eller kanske bara månadssparar.

Genom att klicka på länken ovan kommer du till sidan där vi presenterar prisplanerna i detalj. Där går också att läsa om belopp, dvs till vilken prisplan som är mest fördelaktig för dig beroende på vilka belopp du planerar handla för.

16/08/30 Kl 14:45
Måste jag vara medlem i Aktiespararnas Riksförbund för att vara kund?
+

Nej, det är inget krav.

Som medlem får du en rad förmåner hos Aktieinvest, bl.a. fina rabatter på courtage.
Du betalar heller ingen depåavgift (som kan tillämpas på traditionella depåer, dock inte ISK, för icke-medlemmar) när du anmäler ditt medlemsnummer till oss. Det är dock viktigt att du meddelar oss ditt medlemsnummer för att kunna få rabatterna.

Läs mer om medlemsskap hos Aktiespararnas Riksförbund.

16/08/30 Kl 14:45
Varför har ni olika prisplaner?
+

Vi har två olika prisplaner:

 • Stor: för dig som gör lite större affärer
 • Liten: för dig som sparar med lite mindre belopp eller kanske bara månadssparar

Är du medlem i Aktiespararna? 
Som medlem får du:
• 20 % rabatt på vanlig aktiehandel
• 25 % rabatt på vår spartjänst Andelsorder.
• 50 % rabatt på dina aktieköp via månadssparande.
• Gratis depå hos oss.

Prisplanerna ger möjlighet att välja den prisplan som passar just ditt sparande. Kontakta gärna Kundservice på tel. 08-5065 1700 för assistans med att komma fram till vilken prisplan som passar dig bäst.

16/08/30 Kl 14:45
Hur gör jag om jag vill byta prisplan?
+

Du väljer prisplan vid öppnande av depå. Om du vill byta prisplan är du välkommen att ringa Aktieinvests kundservice på telefonnummer 08-5065 1700.

16/08/30 Kl 15:00
Vad är kurssättningen i en Andelsorder?
+

När du gör ett köp i Andelsorder köper du aktier för ett fast belopp. Du erhåller så många hela och andelar av aktierna, upp till fem decimaler, som ditt investeringsbelopp räcker till. Vid Andelsorder är du garanterad avslut för samtliga aktieslag som din order avser, under samma börsdag, om den inkommer innan stopptiden som är klockan 14.00. Tack vare avslutsgarantin är du skyddad från delavslut spridda över fler handelsdagar som resulterar i flera courtage. Order som är lagda efter det blir genomförd nästkommande börsdag. Här kan du läsa mer om kurssättningen och hur en Andelsorder hanteras.

16/08/30 Kl 15:00
Vad kostar avslutsgarantin i Andelsorder?
+

Avvikelsen mellan köpkurs i Andelsorder och genomsnittskursen ligger under normala marknadsförhållanden* för en välomsatt aktie på Stockholmsbörsen på mellan 0,6-0,9 procent. Det motsvarar en kostnad om 6-9 kronor per investerat 1000-tal kronor, jämfört med genomsnittskursen

* mätperiod, januari till september 2013.

Läs mer om hur vi hanterar din Andelsorder

 

16/09/20 Kl 13:45
Jag hade tidigare prisplan Medlem, vad händer nu?
+

Fr.o.m. den 26 september 2016 ändrar vi så du som tidigare haft prisplan Medlem istället får prisplan Stor.
Om du tycker att prisplan Liten passar ditt sparande bättre, maila kundservice@aktieinvest.se så ändrar vi.
Har du frågor kan du också ringa oss på telefon 08-5065 1700.

Spara till ett barn

Kan annan person än föräldrarna sköta en barndepå?
+

Ja, det går jättebra. Fyll i en ombudsfullmakt och posta den till oss.

16/08/30 Kl 14:00
Jag vill ge bort pengar i gåva till mitt barn/barnbarn – hur gör jag?
+

Om det redan finns en depå i barnets namn gör du så här:

Du gör en insättning på barnets depå genom att använda barnets personnummer eller depånummer som referens. I samband med insättningen kan du ange vad som ska köpas för pengarna du sätter in, till exempel: "Köp Hennes & Mauritz B 500 kr". Gör en insättning till Aktieinvests plusgiro 400170-7.

Du som givare kan efter det att du betalat in pengar till den minderåriges depå få hem ett värdebevis på det belopp du satt in. Det kan du sedan ge till barnet som ett bevis på din gåva. Ett värdebevis kan beställas till alla våra depåtyper. Beställning av ett värdebevis görs enklast genom att ringa vår kundtjänst på telefon 08-5065 1700 eller mejla kundservice@aktieinvest.se.

Vem kan logga in på en minderårigs depå?
+

Föräldrarna får varsitt lösenord skickat per post när depån öppnas men de kan även logga in med hjälp av BankID/Mobilt BankID. Om föräldern redan har en depå hos Aktieinvest gäller samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Om ytterligare en person skall få inloggningsrättigheter till depån kan föräldrarna fylla i en ombudsfullmakt.

16/08/30 Kl 14:00
Vad betyder ”föräldrar i förening”?
+

Föräldrar i förening betyder att föräldrarna alltid måste skicka in brev vid försäljningar, uttag av likvida medel. Dessa brev skall undertecknas av båda föräldrarna. Ingen kan göra något utan den andres samtycke. Föräldrarna har dock insynsmöjlighet och kan således logga in för att se kontoutdrag, saldo etc.

16/08/30 Kl 14:00
Vem kan lägga köp- och säljorder på depån?
+

Föräldrarna har i första hand rätt att handla på en minderårigs depå men om det finns en ombudsfullmakt inskickad kan även ombudet handla på depån.

17/08/16 Kl 14:15
Kan jag spara till ett barn på en depå i mitt namn?
+

Ja, du kan öppna en eller flera depåer i eget namn, till exempel traditionellt beskattad depå eller investeringssparkonto, med avsikt att ge innehavet i gåva till ett eller flera barn så småningom. I och med att gåvoskatten är borttagen så är det ur ett skatteperspektiv enkelt att ge innehavet i gåva vid lämpligt tillfälle.

Döp gärna depåerna om du har flera, för att de ska bli enklare att hålla isär.

Sparboxar

17/05/18 Kl 18:15
Vad är en sparbox?
+

Det ska vara lätt att investera i akter tycker vi på Aktieinvest. För att hjälpa alla som vill spara i aktier, men inte vill lägga ner stor del av sin fritid på att följa aktier, så har vi tagit fram ett antal färdiga sparboxar. Man kan lägga upp en månadsdragning det vanliga bankkontot direkt in i sparboxen, sen sköter det sig själv. Varje månad köper du alltså enligt sparboxens aktier och fonder.

17/05/18 Kl 18:15
Vilken sparbox ska jag välja?
+

Vi har delat in sparboxarna i tre kategorier: Kom igång, Special och Aktienörderi. Vill man göra det enkelt för sig, då tar man en kom igång-sparbox. Brinner man för jämställdhet väljer man Framtidsfeministens sparbox och är man intresserad av aktier, värderingar och teorier så bör man slänga ett öga på våra boxar för aktienördarna. I flera av boxarna hittar man också utländska aktier. Alla har mellan 5-9 innehav, med andra ord en helt ok riskspridning.

Du hittar våra sparboxar här >

17/05/18 Kl 18:15
Kan jag månadsspara i en sparbox?
+

Ja visst, du kan månadsspara med autogiro! Minsta sparbelopp är 500 kr per månad. Enklast registrerar du ett sparande via Beta-inloggningen på din depå eller genom att ringa kundservice på telefonnummer 08-5065 1700.

17/05/18 Kl 18:30
Vad kostar det att månadsspara med autogiro i en sparbox?
+

Vid månadssparande i sparbox är köpavgiften, det s.k. courtaget, 10 kr för medlemmar i Aktiespararnas Riksförbund resp. 20 kr för icke-medlemmar per dragning och sparbox.

För fullständig prislista klicka här >

17/09/18 Kl 11:45
Vad händer med mitt månadssparande om någon aktie byts ut i en sparbox?
+

Dina redan inköpta aktier ligger kvar på din depå och dina kommande köp som blir i den nya sammansättningen. Vill du sälja de aktier som inte längre ingår kan du göra det via internettjänsten eller via telefon hos våra mäklare.

Trygghet och säkerhet

16/08/29 Kl 16:15
Hur ska jag hantera mitt lösenord?
+

Ditt lösenord är personligt och skall inte lämnas till obehörig eller annan person. (Aktieinvest kontaktar inte dig som är kund i syfte att erhålla lösenordet till din internetdepå.)

16/08/29 Kl 16:15
Varför spelar ni in mitt samtal med er?
+

Av säkerhetsskäl spelar vi in alla samtal. Detta gör vi för att du som kund ska känna dig trygg att handla med oss. Samtalen får endast lyssnas på om särskilda skäl finns, t.ex. vid tvister eller misstanke om brott. 

16/08/29 Kl 16:15
Är mina pengar skyddade?
+

De pengar som du sätter in hos Aktieinvest tas emot med redovisningsskyldighet genom insättning på ett särskilt klientmedelskonto hos Nordea. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från Aktieinvests egna tillgångar och att i händelse av en eventuell konkurs har du därför separationsrätt till dem, dvs. du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp.

Läs mer här >

16/08/29 Kl 16:15
Vad gör jag om mitt lösenord hamnar i någon obehörigs händer?
+

Meddela Aktieinvest omgående via e-post på kundservice@aktieinvest.se eller ring oss på telefon 08-5065 1700.

Årsstämmor

16/08/29 Kl 16:15
Vad menas med rösträttsregistrering och hur gör jag?
+

Aktier ägda på depå är förvaltarregistrerade. Om du vill gå på en bolagsstämma måste du först registrera dig som aktieägare i bolagets aktiebok, vilket görs med en enkel inställning på din depå.  Därefter kan du ta kontakt med bolaget och anmäla dig till stämman.

Så här gör du för att ägarregistrera på din depå när du är inlogagd på den gamla internettjänsten:

 1. Logga in och klicka på rubriken Min depå, Inställningar och Bolagsstämmor.
 2. Kryssa i rutan
 3. Spara

Är du inloggad på den nya BETA-versionen klickar du på:

 1. Mina sidor
 2. Registrera rösträtt
 3. Välj depå

Därefter kryssar du i rutan "Jag vill rösträttregistrera mina aktier på den här depån" och klicka sedan på "Spara inställningar"

Vid registrering ägarregistreras samtliga aktieslag du har (och kommer att ha) på depån per automatik. Har du flera depåer är det viktigt att du göra samma inställning på dessa, om du önskar besöka stämma för de aktier du har på de depåerna.

16/08/29 Kl 16:15
När kan jag senast registrera mina aktier för att besöka bolagsstämma?
+

Aktieinvest behöver din registrering senast dagen innan bolagets avstämningsdag, vilken generellt infaller fem vardagar före stämman.

16/08/29 Kl 16:15
Jag äger samma aktieslag fördelade på flera depåer. Hur ägarregistrerar jag samtliga?
+

Du ska göra en inställning på respektive depå för att samtliga aktier ska ägarregistreras i ditt namn.

16/08/29 Kl 16:15
Kan jag se antalet aktier som ägarregistrerats i mitt namn?
+

Ja, på sidan där du gör inställningen för ägarregistrering kan du se antalet aktier som registrerats. Notera att antalet syns något dygn efter registrering först. Precis vid tillfället för inställning visas inte antalet omedelbart (av tekniska skäl). 

16/08/29 Kl 16:15
Kan jag gå på stämma där aktieinnehavet står i annans namn?
+

Ja, du kan gå på stämma i annan ägares namn, med fullmakt från denne. Kom ihåg att ägarregistrera kund på hans/hennes innehav.

Överföringar

Hur flyttar jag aktier och fonder till Aktieinvest som finns hos banken idag?
+

Enklast är att använda någon av våra färdiga flyttblanketter. Fyll i en sådan och skicka in den till oss med vanlig post. Du behöver inte göra mer än så. Vi kontaktar din bank och ser till att ditt innehav flyttas över till Aktieinvest, vilket tar ca två veckor.  Blanketter för detta finns här.

16/08/29 Kl 16:15
Hur flyttar jag pengar mellan mina depåer?
+

Är du inloggad på den nya BETA-versionen så klickar du på "Mina sidor" och "Överföringar".

Är du inloggad på den gamla vanliga internettjänsten klickar du på rubriken ”Överför” och därefter rubriken ”Utbetalning”. Följ stegen.

Pengarna förs över omedelbart till din andra depå.

Kan jag flytta aktier till närståendes depå hos Aktieinvest?
+

Ja, det går bra. Skicka in ett underskrivet överföringsuppdrag per post så ordnar vi resten.

Saknar du svar på en fråga?

Då vill vi jättegärna att du hör av dig så hjälper vi dig!