Inbjudan till teckning av units i GoldBlue AB (publ) Spridningsemission

Emission om maximalt 4 100 000 Units i GoldBlue AB (publ). En Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption (TO1). Varje unit erbjuds för 5,85 SEK/st.
Tre (3) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 - 28 februari 2019 teckna en ny aktie för 7,90 SEK.

Emissionsbelopp vid full teckning                                  4 100 000 units motsvarande cirka 24 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskurs                                                                5,85 SEK/aktie.
Värdering Pre-money                                                      Ca 159 MSEK.
Unit                                                                                En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Teckningstid                                                                   8 november till och med den 24 november 2017.
Teckningspost                                                                Minsta teckningspost är 1 000 Units.
Aktiens kortnamn                                                           GOLDB.
Aktiens ISIN-kod                                                           SE0009895386

 

Emissionen är säkrad upp till ca 88 % via dels ett garantikonsortium och dels via kompletterande teckningsförbindelser.

Aktien och teckningsoptionen planeras att listas på Nasdaq First North med prel. första listningsdag den 20 december 2017.

GoldBlue AB (publ)
Teckningstid: 
2017-11-08 till 2017-11-24

För teckning och signering med mobilt BankID:

Teckna med BankID »