Historia

1985 inleddes ett samarbete med Sveriges Aktiesparares Riksförbund för att kunna erbjuda en tjänst för aktiesparande. 2015 firade Aktieinvest 50 år. Mycket har hänt sedan dess.

1965
Karl-Adam Bonnier startar bolaget efter en idé från USA som innebar att:
- Aktiesparare erbjuds att köpa enskilda aktier utifrån mindre belopp.
- Utdelningslikviden som aktieägaren erhåller återinvesteras automatiskt i det utdelande bolaget.
 
1985
Med Sveriges Aktiesparares Riksförbund avtalas om samarbete för administration av tjänst för aktiesparandet under namnet Aktiespar.
 
1986
Sveriges Aktiesparares Riksförbund arrangerar tävlingen Börs-SM i samarbete med Dagens Industri. Aktiespararnas Investerings AB administrerar tävlingen.
 
1987
Bolaget ingår som en del i B&B Invest och säljs till Wermlandsbanken, (Gotagruppen).
 
1989
Bolaget förvärvas av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
 
1994
Pensionsinvest, som är en sparform för individuellt pensionssparande, startas som en ny verksamhet i bolaget.
 
1995
Aktiespar Fondkommission, Sveriges första lågprismäklare för aktiehandel startas som en bifirma.
 
1997
Börshandel över Internet startas under namnet Aktiespar Online, en tilläggstjänst till Aktiespar Fondkommission.
 
1999
Lansering av indexfond Under hösten 1999 beslutade styrelsen att bolaget skulle starta en nationell fond som skall spegla OMX-index. Fonden, vars namn blev Aktiespararna Topp Sverige, startade med den första investeringen den 25 november 1999. I december 1999 beslutade styrelsen att ändra företagets namn från Aktiespararnas Investerings AB (Aktieinvest) till Aktiesparinvest AB.
 
2000
Aktiesparinvest sålde per den 1 december sin aktiemäkleriverksamhet, Aktiespar Fondkommission, till HQ.SE. Priset blev 220 MSEK varav 160 MSEK kontant samt aktier i HQ.SE till ett värde 60 av MSEK. Aktiespar Fondkommission förvaltade drygt 27 000 kunders depåer och omsatte cirka 70 MSEK år 2000. Erik Saers som varit bolagets VD allt sedan det förvärvades 1989, övergick den 1 december år 2000 i samband med försäljningen av Aktiespar Fondkommission till HQ.SE. Till ny VD utsågs Anna-Carin Söderblom, med tillträde efter föräldraledighet den 1 september 2001. Styrelseledamoten Håkan Gartell utsågs till tillförordnad VD.
 
2003
Aktieinvests nya depåhanteringssystem tas i drift för kunderna i Aktieinvest Pensionsspar samt kunderna som innefattas i samarbetet med Investor och Pharmacia Corp.
Ett företagsprogram för anställda i Akzo Nobel inleds.
 
2004
I årsskiftet 2003/2004 tas Aktieinvests nya depåhanteringssystem i drift för samtliga kunder. Som resultat av höstens profileringsarbete togs nya namn fram för Aktieinvest, Juniorinvest och Pensionsinvest och ny logga skapades. Aktiespar, Juniorspar och Pensionsspar ersatte de tidigare benämningarna.
 
2005
Ett företagsprogram för anställda i Eniro inleds.
Aktiesparinvest AB byter namn till Aktieinvest FK AB.
 
2006
Andreas Serrander tillträder som ny VD efter Anna-Carin Söderblom fr.o.m. 1 februari.
Aktieinvest lanserar en automatisk orderförmedling mot Stockholmsbörsen och förstärker sitt erbjudande kring handel i jämna handelsposter, BörsOrder.
Aktieinvest lanserar en ny fondmarknadsplats med flera hundra fonder.
 
2008
Aktieinvest lanserar Aktieinvest Kapitalförsäkring som depåform där handel i aktier, fonder och färdiga portföljer erbjuds.
 
2011
Aktieinvest lanserar PortföljSpar - ett enkelt sparande hos Aktieinvest i tre av tidningen Aktiespararens portföljer Bas, Tillväxt och Avkastning. Innehållet i portföljerna kan komma att ändras i och med varje nytt nummer av tidningen. Innan någon förändring görs på kundernas depåer informeras de via e-post. Portföljernas utveckling går att följa via diagram på Aktieinvests hemsida.
Nytt är också "Det enkla fondutbudet". Det enkla fondutbudet innehåller elva olika fonder inom olika kategorier och två olika fondpaket. 
 
2012
Investeringssparkontot lanseras i januari efter regeringsbeslut i december 2011.
 
2013
Aktieinvest lanserar ny webbplats. 
 
2014
Som en anpassning till europeisk standard blir fonden Aktiespararna Topp Sverige UCITS-fond. Fondförvaltningen överlåts till det nystartade fondbolaget Aktieinvest Fonder AB vilket ingår i Aktiespararnas koncern.

Inloggning till Betaversionen av den nya internetdepån öppnas för kunderna
 
2015
BörsOrder lanseras på Aktieinvest Beta. 

Therese Lundstedt tillträder som ny VD efter Andreas Serrander fr.o.m. 19 februari och uttalar en ny digital strategi för företaget.

2016

I april lanseras Andelsorder till Aktieinvest Beta.
I maj öppnar vi upp för inloggning med BankID
I september:

- byter Aktieinvest kostym och lanserar ny grafisk profil
- lanserar en digital nykundsprocess
- skapar ett enklare sätt att handla aktier på genom att låta kunderna välja mellan bara två alternativ: pristyperna Stor och Liten

2017

I mars lanserades våra sparboxar. Ett nytt och enkelt sätt att spara i aktier. Åtta sparboxar som är färdigpaketerade med aktier eller fonder som gör det lätt att komma igång med sitt sparande.

I september sjösattes appen Spira som är ett samarbete mellan nischbanken Collector Bank och Aktieinvest. Spira är till för de som är nybörjare på aktier eller som inte har tid, men som vill komma igång med sitt sparande. Med Spira kan man månadssparar i en portfölj med investmentbolag till en fast köpavgift.  

2018

I februari blev Aktieinvest först i Sverige med att erbjuda ett hållbart aktiesparande tack vare samarbetet med det amerikanska bolaget Arabesque. Nu kan man filtrera ut hållbara aktier på internetdepån med Arabesques verktyg S-Ray.

Vi har också tagit fram en ny sparbox, Hållbarhetsboxen. 

I maj lanserades Inspolistorna - aktielistor efter olika teman för att göra det enklare att hitta nya spännande aktier.

2019
Den 1 januari 2019 byter Aktieinvest ägare från Aktiespararna till Pareto Securities AB - en oberoende finansiell aktör som idag är en av de ledande investmentbankerna i Norden. Pareto Securities ägs i sin tur av Pareto Securitiesgruppen som har totalt 370 anställda med huvudkontor i Oslo Norge och med kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Singapore och Brasilien. Aktieinvests produkter, tjänster, verksamhet och kunder kvarstår.