Inbjudan till teckning av aktier genom utnyttjande av TO 1 B i Kentima Holding AB (publ)

Kentima Holding AB
Teckningstid: 
2016-10-15 till 2016-10-31