Inbjudan till teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 2 i Bayn Europe AB (publ)

Bayn
Teckningstid: 
2016-11-14 till 2016-11-28