Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B

OBS! Teckningsoptionsinnehavare som har sitt innehav förvaltarregistrerat (depå), tecknar enligt instruktion från bank eller annan förvaltare.

Diamyd Medical AB
Teckningstid: 
2018-11-01 till 2018-11-30