Inbjudan till teckning av aktier i Ecorub AB genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 3 B

 

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 14 december 2018. Observera att även betal­ning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest till­handa senast den 14 december 2018, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

 FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (DEPÅ)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 14 december 2018, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Teckningstid: 
2018-11-29 till 2018-12-14