Lägesrapport för Azelio

Azelio hade ett framgångsrikt 2020 – hur ser framtiden ut för bolaget?

Det strömmar in kapital i bolag inom förnybar energi och Clean Tech. Ett bolag som har gynnats av trenden är Azelio som har en unik teknik för lagring av förnybar energi.

Vi har intervjuat Johan Spetz, analyschef på Pareto Securities, om året som gått och framtiden för bolaget.

Om Azelio

Azelio är verksamma inom solenergi. Bolaget har utvecklat en egen teknik för termisk energilagring som används för små- och medelstora installationer. Kunderna återfinns bland EPC-leverantörer, som i sin tur monterar olika system hos sina slutkunder. Verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro på den nordiska och afrikanska marknaden. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.  

Publicerad 2021-01-04

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

Ja tack!

2020-01-04

Azelio har inlett Tes.Pod-installationen i Dubai

Azelio har nu inlett installationen av energilagringssystemet Tes.Pod i Dubai, vilket markerar uppfyllandet av målet för 2020 att påbörja installationen av den första kommersiella ordern.

Läs nyheten >