Electrolux delårsrapport för Q4 2019

Se filmen på YouTube >

Intervju med Erik Paulsson, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, om Electrolux delårsrapport för det fjärde kvartalet 2019.

Exempel på sådant som tas upp i intervjun:

  • Bolagets produktionsproblem i Nordamerika
  • Avknoppningen och noteringen av Electrolux Professional Läs mer >
  • Potentiella effekter på verksamheten och aktiekursen av coronaviruset

Om Electrolux

Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserat inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar.

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.  

2020-02-07

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

Ja tack!

Electrolux styrelse föreslår utdelning av Electrolux Professional AB.

Läs mer >