Prognos inför kommande kvartalsrapporter i fastighetssektorn

Vi har intervjuat Markus Henriksson, analytiker på Pareto Securities, inför kommande kvartalsrapporter i fastighetssektorn.

I intervjun ger han sin syn på fastighetssektorn, fastighetsbolagens höga värderingar, Castellums kvartalsrapport samt vad som krävs för att kunna motivera en fortsatt hög exponering mot fastighetssektorn. Han berättar också varför Fabege är en köpvärd aktie.

Ladda ner bilder >

Analyserade fastighetsbolag 

Pareto Securities analyserar löpande följande bolag inom fastighetssektorn:

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

2020-01-29

Logga in

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

Ja tack!