Prognos inför kommande kvartalsrapporter i verkstadssektorn

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, ger sin syn på var verkstadsbolagen befinner sig i konjunkturcykeln.

Första kvartalsrapporten som kommer är Sandvik den 21/1. Därefter följer övriga stora verkstadsbolag mellan 26/1-6/2. Lyssna gärna på varför Anders anser Sandvik vara en god indikator på tillståndet i den globala industrin. 

Sammanfattningsvis ser Pareto Securities att det är en begränsad uppsida i cykliska aktier, i det korta perspektivet, givet den relativa starka utveckling för aktierna inom sektorn. Samtidigt finns det värdeaktier inom sektorn som de anser är köpvärda.

I filmen nedan utvecklar Anders resonemanget kring varför de olika bolagen är intressanta. 

Ladda ner bilderna i filmen >

Pareto Securities rekommendationer: 

Nedan finner ni Pareto Securities rekommendationer inom verkstadssektorn.

Köp

Behåll

Sälj

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

2020-01-16

Logga in

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

Ja tack!