Uppföljning av kvartalsrapporter inom verkstadssektorn för Q1 2020

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, ger sin syn på det första kvartalet inom verkstadssektorn.

Coronaviruset präglade verkstadsbolagens första kvartal, men rapporterna var överlag bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Det beror främst på att effekterna av covid-19 ännu inte har synts särskilt mycket i bolagens resultat. Risken finns istället för kraftiga försäljningstapp under det andra kvartalet.  

I intervjun berättar Anders mer om verkstadsbolagens första kvartal, coronavirusets fortsatta effekter på efterfrågan och bolagsvärderingar samt Pareto Securities favoritbolag inom sektorn.

Ladda ner bilderna i filmen

Pareto Securities rekommendationer: 

Nedan finner ni Pareto Securities rekommendationer inom verkstadssektorn.

Köp

Behåll

Sälj

Fler analyser

Se även våra tidigare intervjuer med Anders Roslund där vi bland annat pratar om det fjärde kvartalet för 2019 samt hur verkstadssektorn påverkas av coronaviruset.

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

2020-05-08

Logga in

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

Ja tack!