"Vi ser optimistiskt på tillväxten för 2021"

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, delar med sig av utsikterna för 2021 i verkstadssektorn.

Se vår tidigare intervju om det tredje kvartalet i verkstadssektorn >​

Vi har intervjuat Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, som delar med sig av utsikterna för verkstadssektorn. I intervjun berättar han att det framförallt är industribolag som skapar produkter för konsumenter som påverkats av den andra vågen av covid-19 i det fjärde kvartalet. Övriga industribolag är i princip opåverkade och går till och med bättre i det fjärde jämfört med det tredje kvartalet. Dessutom tror han att coronavaccinet medför att oron kring flyg-, turist- och servicenäringen minskar. Därför ser han positivt på utsikterna för 2021.

Du hittar flera analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.  

Publicerad 2020-12-10

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

Ja tack!

"Electrolux Professional vill bli klimatneutralt 2030, halvera utsläpp till 2025"

Läs nyheten >