Kinnevik delar ut Millicom International Cellular S.A

Kinnevik kommer dela ut sitt totala innehav i telekommunikation- och mediebolaget Millicom International Cellular S.A. genom en split med automatiskt inlösenförfarande.

Camilla, på vårt Backoffice, förklarar vad som kommer att hända och hur det påverkar dig som aktieägare i Kinnevik.

Camilla, Kinnevik genomför en split med automatiskt inlösenförfarande, vad innebär det?

– Kinnevik kommer att delas upp i två nya aktier, varav den ena är en s.k. inlösenaktie som senare kommer bytas ut mot aktier i Millicom, och den andra är identiskt med nuvarande Kinnevik-aktien.

Idag, den 12 november, är sista dagen som Kinnevik-aktien handlas med rätt att erhålla inlösenaktier.

På onsdag den 13 november handlas Kinnevik utan rätt till att erhålla inlösenaktier och då är det vanligt att kursen på aktien går ner och värdet sjunker med ungefär samma belopp som inlösenaktiens värde.

Vilka får Millicom-aktier och måste jag göra något?

– Alla som äger Kinnevik den 14 november, på den såkallade avstämningsdagen, kommer få en inlösenaktie per aktie i Kinnevik, oavsett om det är en A- eller B aktie man äger. Inlösenaktien kommer senare automatiskt bytas ut mot aktier i Millicom

Du som aktieägare behöver alltså inte själv göra något utan vi sköter allt åt dig. 

När får jag mina inlösenaktier på min depå?

– Vi får inlösenaktierna den 15 november och då bokar vi in dem på din depå. När detta är klart kommer du att kunna se dem på din depå/ISK. 

Kommer man att kunna handla inlösenaktien i Millicom?

– Ja, dessa kommer att vara möjliga att köpa och sälja på Nasdaq Stockholm mellan den 15 - 29 november. 

När byts mina inlösenaktier till aktier i Millicom?

– Du som äger inlösenaktien den 3 december kommer för varje inlösenaktie få 0,1372 aktier i Millicom. Tack vare vår andelshandel av aktier kommer du kunna ta del av hela värdet av utdelningen.

Detta utbyte av inlösenaktier till aktier i Millicom sker omkring den 5 december och då genomförs det per automatik på din depå.

Behöver jag betala skatt för utdelningen av de nya aktierna?

– Nej, att du erhåller inlösenaktier i samband med aktiesplit utlöser inte i sig någon beskattning.

Istället ska en del av anskaffningsvärdet från dina befintliga Kinnevik-aktier flyttas till inlösenaktierna och vidare till Millicom-aktierna.

När Skatteverket har beslutat hur stor del det är kommer vi att justera anskaffningsvärdet på din depå. Dessförinnan kommer anskaffningsvärdet för de inlösenaktier och senare Millicom-aktierna du fått att vara 0 kr. Men det är inget att bli orolig över. 

Om du väljer att sälja inlösenaktien, innan den byts ut mot nya aktier i Millicom, så gäller samma skatteregler som för vanliga aktieaffärer.

Om du är skatteskriven utanför Sverige rekommenderar vi dig att läsa mer om skattefrågor i prospektet.   

Jag månadssparar i Kinnevik - vad händer med mitt månadssparande nu?

– Ditt månadssparande fortsätter precis som vanligt att investeras i Kinnevik-aktier om du inte själv ändrar det. Vill du börja månadsspara i Millicom så får du lägga till den aktien i ditt sparande. 

Kinnevik ingår i Basportföljen som är en av portföljerna i Portföljspar. Vad händer med den nu och för den som sparar i Basportföljen?

– Du som köpt Basportföljen via Portföljspar kommer också få inlösenaktier på din depå. Vi kommer att omplacera, dvs. sälja inlösenaktierna, och köpa Kinnevik för pengarna enligt de särskilda villkoren för Portföljspar. Dina kommande månadssparanden kommer fortsätta investeras enligt den aktuella portföljen utifrån Aktiespararnas beslut. 

Intervju med Pareto Securities analyschef om Kinneviks utdelning av Millicom

Vi har intervjuat Stefan Wård, Analyschef på Pareto Securities, om hans tankar kring Kinnevik och Millicom inför splitten. 

Viktiga datum

  • 12 november - Sista dag att köpa Kinnevik-aktier för att erhålla inlösenaktier och senare Millicom-aktier. 
  • 13 november - Kinnevik-aktien handlas utan rätt till inlösenaktier. 
  • 14 november - Avstämningsdag av aktieägare i Kinnevik.
  • 15 - 29 november - Handel i inlösenaktien.
  • 5 december - Preliminärt datum för byte av inlösenaktie till Millicom-aktier.

Har du frågor om inlösenförfarandet i Kinnevik eller om sparande i stort? Fråga oss på vår chat, Facebook, Twitter eller via kundservice@aktieinvest.se eller ring oss på 08-5065 1700.

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

2019-11-12

Kinnevik delar ut Millicom

Camilla Sjöström, Backoffice-medarbetare, Aktieinvest

Logga in för att se över din portfölj

Logga in