Inbjudan till teckning av aktier i MobiPlus AB Företrädesemission

MobiPlus affärsidé är att erbjuda företag plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e- handel, sociala medier, SEO, Google Adwords, digitala skärmar och fasta reklamytor samt ta hand om all teknik bakom det hela vilket även inkluderar hosting, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem samt service och montering. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög servicegrad och de senaste tekniska lösningarna där det kan skapa en bättre bild av företagens kunder vilket leder till stora besparingar i deras marknadsföringskostnader.

MobiPlus AB
Teckningstid: 
2018-01-29 till 2018-02-14