Inbjudan till teckning av A-aktier i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Möjligt att teckna aktier i Skogsfond Baltikum inför notering på NGM

 

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en nystartad svensk alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i baltisk skog där förvärvspriset är väsentligt lägre än i Sverige.

Målsättningen är att generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital. Fondens investeringshorisont är 8 år och riktar sig till alla typer av investerare.

Förvaltningsteamet kopplade till Skogsfond Baltikum har tidigare förvärvat, utvecklat och sålt sammanlagt 56 000 hektar skog och mark i Baltikum i tre framgångsrika investeringsprojekt sedan 2001.

Länk till styrelse, ledning och Advisory board

Sista dag för teckning av aktier är 7 juni.

Skogsfond Baltikum AB (publ)
Teckningstid: 
2019-05-15 till 2019-06-07