Inbjudan till teckning av aktier i ObsteCare AB Spridningsemission

ObsteCare genomför nu en Spridningsemission inför notering på Aktietorget.

Villkor i korthet:

Emissionsvolym  - 15 960 000 kronor fördelat på 4 200 000 aktier

Teckningskurs – 3,80 kronor per aktie

Teckningstid – 13 november – 5 december 2017-11-17

ObsteCare AB
Teckningstid: 
2017-11-13 till 2017-12-05

För teckning och signering med mobilt BankID:

Teckna med BankID »