Priser

På den här sidan har vi samlat våra priser för handel av aktier och fonder, andelsorder, månadssparande samt depåer och konton.

Handla aktier utan courtage

Du som har mindre än 60 000 kr i sparande hos oss kan handla aktier courtagefritt direkt på Stockholmsbörsen i vår internettjänst.

Börsorder på Stockholmsbörsen om totalt sparande < 60 000 krPris
Rörligt courtage0 %
Lägsta courtage0 kr

När du har över 60 000 kr i sparande hos oss eller du har gjort mer än 200 affärer gäller den prisplan du har valt för respektive depå.

Se fullständiga villkor för den courtagefria aktiehandeln >

Prisplaner

Du kan handla aktier precis som vanligt hos oss. Då köper och säljer du själv dina aktier i vår internettjänst eller över telefon med stöd från våra aktiemäklare.

Liten

Prisplan Liten passar dig som handlar för mindre belopp, upp till 66 000 kr per ordertillfälle.

Du betalar 39 kr för köp- och säljorder upp till 26 000 kr. För köp- och säljorder över 26 000 kr handlar du med rörligt courtage på 0,15 %.

Stor

Prisplan Stor passar dig som handlar för större belopp, över 66 000 kr per ordertillfälle.

Du betalar 99 kr för köp- och säljorder upp till 198 000 kr. För köp- och säljorder över 198 000 kr handlar du med rörligt courtage på 0,05 %.

Priser för BörsorderLitenStor
InternetorderRörligt 0,15 %, lägst 39 krRörligt 0,05 %, lägst 99 kr
TelefonorderRörligt 0,15 %, lägst 139 krRörligt 0,05 %, lägst 139 kr

Du kan välja att ha olika prisplaner på olika depåer. T.ex. ett ISK med prisplan Liten och en traditionell aktie- och fonddepå med prisplan Stor.

Se detaljerad prislista >

Fonder

Fonder passar dig som vill sprida riskerna och snabbt komma igång med ett sparande.

Läs mer om att spara i fonder här >

Priser för fondhandelPris
Köp- och säljcourtage för fonder/fondportföljer0 kr

När du handlar fonder kan det tillkomma avgifter, till exempel en förvaltningsavgift, från fondbolaget. Du hittar information om avgifterna på respektive fondbolags sida i vår internettjänst.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Se detaljerad prislista >

Andelsorder

Med vår unika spartjänst Andelsorder kan du köpa aktier på belopp istället för antal. Minsta belopp att köpa aktier för är 100 kr per aktie (bolag) med Andelsorder. 

Så här fungerar kurssättningen i Andelsorder >

Priser för AndelsorderPris
Köp- och säljcourtage, svenska aktier (internet)20 kr + 1 %
Köp- och säljcourtage, utländska aktier (internet)20 kr + 2 %
Köp- och säljcourtage, svenska aktier (telefon)40 kr + 1 %
Köp- och säljcourtage, utländska aktier (telefon)40 kr + 2 %

Vid order överstigande 100 000 kr i en enskild aktie utgår rörligt courtage för denna aktie om 0,5 % för den del av ordersumman som överstiger 100 000 kr.

Engångsorder via bankkonto i internettjänsten har samma pris som en order över telefon.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Månadsspara

Du kan månadsspara i både aktier och fonder hos oss. På så vis genomförs dina köp per automatik varje månad och du slipper lägga tid på att hålla koll på olika aktiekurser.

Läs mer om att månadsspara här >

Priser för månadssparandePris
Månadssparande i aktier/sparboxar via autogiro20 kr/köp oavsett sparbelopp
Månadssparande i Portföljspar via autogiro10 kr/köp oavsett sparbelopp
Månadssparande i fonder/fondportföljer via autogiro0 kr

Du kan när som helst välja att stoppa ditt månadssparande. Om din dragning för den innevarande månaden inte har gått iväg avslutas ditt månadssparande direkt, annars blir det din sista dragning.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Sparboxar

Vill du starta ditt sparande med en färdig sparbox?

Läs mer om våra sparboxar här >

Priser för sparboxarPris
Månadssparande20 kr/köp oavsett sparbelopp
Engångsköp/-försäljningSe priser för Andelsorder

Minsta sparbelopp är 500 kr per box, förutom Juniorboxen där minsta sparbelopp är 250 kr.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Portföljspar

Vi har tre färdiga aktieportföljer: Bas, Avkastning och Småbolag, alla sammansatta av tidningen Aktiespararen, som du kan spara i.

Läs mer om Portföljspar här >

Priser för PortföljsparPris
Månadssparande10 kr/köp oavsett sparbelopp
Engångsköp/-försäljning15 kr + 1,3 % av köp- eller försäljningsbeloppet
Engångsköp/-försäljning, där ordersumman överstiger 100 000 kr i en enskild aktie0,5 % för det belopp, per aktie, som överstiger 100 000 kr
Omplacering i portföljen0,65 % på sälj och 0,65 % på köp
Omplacering i portföljen, där ordersumman överstiger 100 000 kr i en enskild aktie0,25 % på sälj och 0,25 % på köp för det belopp, per aktie, som överstiger 100 000 kr

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Depå-/kontoavgifter

För att kunna handla aktier och fonder behöver du en depå, dvs. ett konto att ha dina värdepapper på.

Läs mer om våra depåer och konton här >

Depå-/kontotypAvgift
Investeringssparkonto (ISK)0 kr
Traditionell aktie- och fonddepå0 kr*
Portföljspar0 kr
Fonddepå0 kr
IPS-depå0 kr
Aktiespararnas medlemsdepå (ISK)0 kr

*Om du gör färre än 3 affärer/kalenderkvartal eller är utan månadssparande är avgiften 100 kr/kvartal (gäller ej depå för minderårig som är kostnadsfri).

Aktiespararna

Är du medlem i Aktiespararna eller Unga Aktiesparare sparar du till lägre avgifter hos oss. När du handlar aktier på börsen har du 20 % rabatt på våra avgifter och om du sparar i aktier via vår automatiska spartjänst Andelsorder har du 25 % rabatt. Vi har dessutom tagit bort depåavgiften för alla medlemmar.

Se prislistan för dig som meddelat oss att du är medlem >

Övrig information

Avvikelsen mellan köpkurs i Andelsorder och genomsnittskursen ligger under normala marknadsförhållanden (mätperiod: januari-september 2013) för en välomsatt aktie på Stockholmsbörsen på mellan 0,6-0,9 %. 

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Priser för övriga tjänster

Vill du ha dina kontobesked per post, behöver du göra ett expressuttag eller vill du beställa en K4?

Du hittar vår prislista för övriga tjänster här >

Prislistor som pdf:er

Prisplan Stor och Liten (senast uppdaterad 1/4 2017)

Prislista Portföljspar (senast uppdaterad 26/9 2016)

Prislista Fonddepå (senast uppdaterad 26/9 2016)

Försäkringsavgift Kapitalförsäkring (senast uppdaterad 26/9 2016)

Vill du ändra prisplan för din depå? Kontakta kundtjänst via mail kundservice@aktieinvest.se så får du hjälp.