Priser för övriga tjänster

Nedan avgifter gäller för båda prisplanerna (Liten och Stor) samt för medlemmar i Aktiespararna och kunder hos Pareto Securities.

Se prislistan som pdf här >

Deklaration

Du kan enkelt beställa en färdig K4 till din deklaration hos oss.

Du hittar mer information om deklaration här >

DeklarationPris
K4 (deklarationsblankett), via internetdepån99 kr
K4 (deklarationsblankett), postalt utskick199 kr

Flytt av värdepapper

Vill du flytta aktier och fonder till Aktieinvest? 

Du hittar mer information om flytt av värdepapper här >

Typ av flyttPris
Flytt till Aktieinvest, fonder0 kr
Flytt till Aktieinvest, aktier0 kr
Flytt internt vid ägarbyte, svenska aktier och fonder39 kr/vp*
Flytt till annat institut, svenska aktier39 kr/vp*
Flytt till annat institut, fonder39 kr/vp*
Flytt till annat institut, nordiska aktier199 kr/vp
Flytt till annat institut, utländska aktier (ej norden)499 kr/vp
Övriga flyttar och flytt till institut i utlandet799 kr/vp
*Vid flytt av IPS-depå, lägst 500 kr. Övriga depåer/konton, maxavgift vid flytt aktier 390 kr, fonder 390 kr.

Aktiesparklubb

Vill du spara tillsammans med andra?

Du hittar mer information om aktiesparklubbar här >

AktiesparklubbPris
Delägare i aktiesparklubb (då totala antalet är fler än 15 st)100 kr/delägare
Tillägg eller borttag av delägare i aktiesparklubb199 kr

Övriga tjänster

Övriga tjänsterPris
Värdeintyg499 kr
Nota per post19 kr/nota
Kvartalsbesked, postalt utskick fyra gånger per år40 kr/utskick
Årssammandrag, postalt utskick40 kr/år
Övriga utskick (t.ex. historiska kontoutdrag)99 kr/nota
Uttag av likvida medel som begärs via handläggare39 kr/uttag
Uttag av likvida medel från fonddepå som begärs via handläggare79 kr/uttag
Expressöverföring till bankkonto499 kr
Direktöverföring av likvid till din depå via internetdepån10 kr
Betalning av extern avräkningsnota79 kr
Utredningsarbete (debitering per påbörjad halvtimme)899 kr/timme
Administrativ avgift vid tvångsförsäljning (exkl. courtage)99 kr
Ränta på innestående likvida medel 0 %*
Nytt lösenord till din internetdepå (vid upprepade beställningar 49 kr)0 kr

*Från 14/3 2016. Övriga priser på denna sida gäller fr.om. 26/9 2016.