Våra priser för övriga tjänster

Samma avgifter för båda prisplanerna (Liten och Stor) och för medlemmar i Aktiespararna.

Öppna prislistan som pdf här.

Priser övriga tjänster

Priserna nedan gäller from 26/9 2016
Värdeintyg499 kr
Nytt lösenord till din internetdepå49 kr
Nota per post19 kr/nota
Tertialbesked, postalt utskick tre gånger per år40 kr/utskick
Årssammandrag, postalt utskick40 kr/år
Övriga utskick (t.ex. historiska kontoutdrag)99 kr/nota
Aktieinvest K4 (deklarationsblankett), via internetdepån99 kr
Aktieinvest K4 (deklarationsblankett), postalt utskick199 kr
Flytt till Aktieinvest, fonder0 kr
Flytt till Aktieinvest, aktier0 kr
Flytt internt vid ägarbyte, svenska aktier och fonder39 kr/vp (Vid flytt av IPS-depå, lägst 500 kr. Övriga depåer/konton, maxavgift vid flytt aktier 390 kr, fonder 390 kr)
Flytt till annat institut, svenska aktier39 kr/vp (Vid flytt av IPS-depå, lägst 500 kr. Övriga depåer/konton, maxavgift vid flytt aktier 390 kr, fonder 390 kr)
Flytt till annat institut, fonder39 kr/vp (Vid flytt av IPS-depå, lägst 500 kr. Övriga depåer/konton, maxavgift vid flytt aktier 390 kr, fonder 390 kr)
Flytt till annat institut, nordiska aktier199 kr/vp
Flytt till annat institut, utländska aktier (ej norden)499 kr/vp
Övriga flyttar och flytt till institut i utlandet799 kr/vp
Uttag av likvida medel som begärs via telefon och brev39 kr/uttag
Expressöverföring till bankkonto499 kr
Direktöverföring av likvid till din depå via internetdepån10 kr
Betalning av extern avräkningsnota79 kr
Delägare i aktiesparklubb (då totala antalet är fler än 15 st100 kr/delägare
Tillägg eller borttag av delägare i aktiesparklubb199 kr
Utredningsarbete (debitering per påbörjad halvtimme)899 kr/timme
Administrativ avgift vid tvångsförsäljning (exkl. courtage)99 kr
Ränta på innestående likvida medel 0 % (fr. 20160314)