Inbjudan till förvärv av aktier i QleanAir Holding AB - IPO

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom den globala marknaden av luftrengöring för inomhusmiljöer. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet och erbjuder lösningar utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och återvinner inomhusluft. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar som erbjuds tillsammans med ett fullserviceerbjudande.
 

QleanAir
Teckningstid: 
2019-12-03 till 2019-12-10