Uppköpserbjudande till aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ)

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare ska acceptera erbjudandet genom att fylla i och skicka in acceptsedeln, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast klockan 15.00 CET den 4 februari 2019.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE (DEPÅ)

Förvaltarregistrerade innehavare ska acceptera erbjudandet genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende accept. Detta bör ske i god tid före den 4 februari 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Teckningstid: 
2019-01-07 till 2019-02-04