Inbjudan till teckning av A-aktier i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Erbjudandet i korthet:

Värdepapper: A-aktier

ISIN: SE0012453686

Emissionsvolym: 104 MSEK

Teckningskurs: 1 040 SEK per A-aktie

Minsta teckningsbelopp: 10 400 SEK

Teckningstid: 25 november – 12 december 2019

Företrädesrätt: Ingen företrädesrätt

Marknadsplats: NGM Nordic AIF

Fondens livslängd: 8 år med möjlighet till förlängning med högst två år

Målavkastning: 7-9 % per år i genomsnitt efter avgifter och kostnader

Skogsfond Baltikum AB (publ)
Teckningstid: 
2019-11-25 till 2019-12-12