Inbjudan till teckning av A-aktier i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Erbjudandet i korthet:

Värdepapper: A-aktier

ISIN: SE0012453686

Emissionsvolym: 107 MSEK

Teckningskurs: 1 070 SEK per A-aktie

Minsta teckningsbelopp: 21 400 SEK

Teckningstid: 18 maj – 5 juni 2020

Företrädesrätt: Ingen företrädesrätt

Marknadsplats: NGM Nordic AIF

 

Skogsfond Baltikum AB (publ)
Teckningstid: 
2020-05-18 till 2020-06-05