Uppköpserbjudande till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare ska acceptera erbjudandet genom att fylla i och skicka in acceptsedeln, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 CET den 22 maj 2019.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE (DEPÅ)

Förvaltarregistrerade innehavare ska acceptera erbjudandet genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende accept. Detta bör ske i god tid före den 22 maj 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

REDOVISNING AV LIKVID

Beräknas inledas omkring den 14 maj 2019 för accepter mottagna 24 april - 7 maj 2019 och omkring 29 maj 2019 för accepter mottagna 8 maj - 22 maj 2019.

Teckningstid: 
2019-04-24 till 2019-05-22