Småbolagsportföljen

I tidningen Aktiespararens Småbolagsportfölj finns bolag som till största delen är noterade på Stockholmsbörsens listor för små- och medelstora bolag och som växer snabbare än genomsnittet. Portföljen har något större risk än Aktieportfölj Bas.

Spara i Småbolagsportföljen

Starta ett sparande i Småbolagsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

Småbolagsportföljens utveckling

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 20/02 2020:

Förändringar i portföljen i februari

Småbolagsportföljen överträffade index i fjol liksom över årsskiftet men har nu lite lägre tempo. Fönster, ventilation, guld, vård och omsorg och Mats Qviberg fattade börsen tycke för under rapportperioden att döma av kurslyften för Inwido, Lindab, Lundin Gold, Medicover och inhopparen Öresund som fick ersätta Duni och gjorde det marginellt bättre.

I efterhand ser vi att rätt beslut hade varit att plocka ut hisspecialisten Alimak som backade.

Långvägaren Munters lämnar i denna veva efter att sent om sider ha återkommit till kurser runt 50 kronor.

Den lediga platsen tar blodcancerforskaren Oncopeptides som har god chans att få amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s godkännande för sin innovativa molekyl som nu prövas i en fas 3 studie vars resultat presenteras i år. Det är en chansning med goda odds och vi satsar inte allt utan 5 procent av portföljen på detta kort där utfallsrummet är lite av att vinna eller försvinna.

Det brukar heta att som januari går blir helåret. På grund av coronaviruset blev det en nollmånad. Vi är inte i gasen men mer optimistiska än så.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Avkastningsportföljen >