Småbolagsportföljen

I tidningen Aktiespararens Småbolagsportfölj finns bolag som till största delen är noterade på Stockholmsbörsens listor för små- och medelstora bolag och som växer snabbare än genomsnittet. Portföljen har något större risk än Aktieportfölj Bas.

Spara i Småbolagsportföljen

Starta ett sparande i Småbolagsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

Småbolagsportföljens utveckling

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 30/3 2020:

Förändringar i portföljen i maj

Småbolagsportföljen tog sig upp ett gott stycke ur förra vändans stålbad. Till det bidrog nykomlingen Bygghemma, som ersatte Sportamore, som klättrade 35 procent. Ett bolag som gynnas av att många jobbar hemifrån, reser mindre och har tid för hantverk.

Bästa aktie var dock Scandic Hotels som pinnade på 75 procent efter att marknaden tycks ha kommit till insikt att det blir ett par dåliga hotellår men bolaget går inte under isen. Cancerforskaren Oncopeptides kliniska prövningar försenas något av coronan men utsikterna att lyckas är oförändrade och det är därför lätt att motivera att aktien skulle upp 62 procent och därmed rusa tillbaka till där den inledde året. Portföljen har bra riskspridning över branscher med entreprenöriella bolag som strax borde gå bättre än storbolagen igen.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Avkastningsportföljen >