Inbjudan till teckning av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ), Företrädesemission

 

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission.

Emissionen i korthet

Företräde: Fyra (4) befintliga aktier ger rätt teckna en (1) aktie. 
Teckning utan företräde: Teckning sker via Aktieinvest
Emissionskurs: 8,40 SEK per aktie.
Teckningstid:  28 november till 14 december 2017.

Soltech Energy Sweden AB
Teckningstid: 
2017-11-28 till 2017-12-14

För teckning och signering med mobilt BankID:

Teckna med BankID »