Tectona Capital AB

Emissionen avser obligation med ränta 7%. 

Tectona Capital
Teckningstid: 
2018-05-24 till 2018-06-15