The Magic Box

Vi har inspirerats av den i aktiekretsar kända boken ”The little book that beats the market” och dess så kallade ”magic formula”. Vi kan dock inte lova något magiskt rent bokstavligt.

Boken är skriven av Joel Greenblatt som presenterar en formel som försöker hitta lågvärderade bolag med hög avkastning med hjälp av två nyckeltal. Nu behöver du inte sortera fram bolagen själv utan kan investera enligt ”the magic formula” genom att köpa The Magic Box där vi har sorterat fram sex amerikanska bolag enligt metoden åt dig. 

Greenblatts formel bygger på nyckeltalen:

  1. Avkastning på investerat kapital (RoC) = Rörelseresultatet (EBIT) / Investerat Kapital*
  2. Avkastning (EY) = Rörelseresultatet (EBIT) / Värdet på företaget (Enterprise value)**

* Eget Kapital + räntebärande skulder
** Börsvärde + nettoskuld (räntebärande skulder - kassa)

Placeringsstrategi: Lågt värderade bolag med hög avkastning.

Sparboxens innehav:

Månadsspara i sparboxen

Logga in på din depå och börja månadsspara i sparboxen > 

Är du inte kund hos oss idag kan du enkelt öppna ett konto nedan.

Öppna konto

Sparboxens utveckling

Sparboxens utveckling mellan 2 mars 2017 och 17 april 2020.

Utveckling för The Magic Box

The Magic Box inkl. utdelningar +71,17 %

The Magic Box exkl. utdelningar +66,03 %

DJIA +15,42 %

Kriterier: Boxen innehåller de sex bolag på de amerikanska börserna som får högst scoring när man först sorterar fram alla bolag med högst avkastning på investerat kapital och sedan sorterar på den lägsta värderingen med hjälp av Rörelseresultatet/Värdet på företaget enligt Greenblatts formel ovan. Inga finansiella-, el-, gas-, eller vattenbolag (utility) ingår i boxen. En omvärdering/sortering görs varje år.

Om innehaven ändrats kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

Minsta köp i denna box: 500 kr

Avgift: När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser prissättningen ut när du köper en av sparboxarna > 

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Sparboxen reviderades senast den 1 april 2020.

Magic box

Vill du börja månadsspara i sparboxen?

Börja månadsspara